kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Stypendia dla najzdolniejszych

Stypendia dla najzdolniejszych

Dodano: 12.11.2008 15:11 Stypendia dla najzdolniejszych

W dniu dzisiejszym rozpoczął się nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu „Stypendia dla najzdolniejszych”. Projekt obejmuje uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Bocheński jest organem prowadzącym. Nabór wniosków prowadzony jest przez szkoły do których uczęszczają uczniowie aż do 25 listopada włącznie . Pomoc stypendialną otrzymają uczniowie kl. II, III i IV szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, którzy mając trudną sytuację materialną (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504 PLN miesięcznie) uzyskują wysokie wyniki w nauce. Wymogiem jest także obecność na zajęciach szkolnych (liczba godzin nieusprawiedliwionych w okresie od 01.01.2008 r. do 31.10.2008 r. nie może przekroczyć 12 godzin lekcyjnych). Regulamin wniosek o przyznanie stypendium oraz PIT 2C znajdują się w załącznikach . Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach. Wypłata stypendium dla osób wskazujących konto bankowe nastąpi przelewem, natomiast dla pozostałych wypłata odbędzie się w kasie Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 w dniach 8- 9 grudnia 2008r. W razie problemów z otwarciem załączników należy pobrać najnowszą wersję przeglądarki plików pdf firmy Adobe.

Informacje w sprawie stypendiów można uzyskać w Wydziale Edukacji, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bochni tel. (0-14) 6153767. Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu II, działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.