kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Stypendia dla najzdolniejszych już wkrótce

Stypendia dla najzdolniejszych już wkrótce

Dodano: 06.11.2008 15:25 Stypendia dla najzdolniejszych już wkrótce

Już wkrótce stypendia dla najzdolniejszych. W okresie od 12 do 25 listopada 2008 r. prowadzony będzie nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu „Stypendia dla najzdolniejszych”. Projekt obejmuje uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Bocheński jest organem prowadzącym. Pomoc stypendialną otrzymają uczniowie kl. II, III i IV szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, którzy mając trudną sytuację materialną (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504 PLN miesięcznie) uzyskują wysokie wyniki w nauce. Wymogiem jest także obecność na zajęciach szkolnych (liczba godzin nieusprawiedliwionych w okresie od 01.01.2008 r. do 31.10.2008 r. nie może przekroczyć 12 godzin lekcyjnych). Nabór wniosków będzie prowadzony przez szkoły ponadgimnazjalne, do których uczniowie uczęszczają. Szczegółowe informacje wraz z regulaminem, wnioskiem o przyznanie stypendium i załącznikami zostaną umieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni www.powiat.bochnia.pl

Informacje w sprawie stypendiów można uzyskać w Wydziale Edukacji, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bochni tel. (0-14) 6153767. Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu II, działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.