kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Starosta spotkał się z Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych

Starosta spotkał się z Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 08.04.2021 12:00 Starosta spotkał się z Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych
Adam Korta Starosta Bocheński spotkał się z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych. Tematem spotkania były bieżące problemy związane z działalnością Rady.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w zakresie inspirowania przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz realizacji ich praw na terenie Powiatu Bocheńskiego. Opiniuje projekty powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ocenia ich realizację. Rada może opiniować projekty uchwał i innych programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnościami.

Podczas spotkania starosta omówił bieżące zmiany i modernizacje związane z dostosowaniem Starostwa Powiatowego w Bochni oraz poszczególnych jednostek do potrzeb osób niepełnosprawnych.

To było bardzo wartościowe spotkanie, tym bardziej, że uwzględnianie potrzeb osób z niepełnosprawnościami to naturalna konieczność zmierzająca do tego by wszyscy członkowie naszej społeczności mogli korzystać w pełni ze swoich z praw i przywilejów - mówi  Adam Korta, starosta bocheński.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Bochni składa się z 5 członków powołanych przez Starostę spośród przedstawicieli działających na terenie Powiatu Bocheńskiego organizacji pozarządowych. W składzie rady znaleźli się reprezentanci: Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. bł. E. Bojanowskiego w Bochni,  Stowarzyszenia na Rzecz Osób Specjalnej Troski „Amicus Hominis w Proszówkach,  Polskiego Związku Głuchych – Koła Terenowego w Bochni,  Małopolskiego Związku Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Bochni oraz przedstawicielka  zgłoszona przez Zarząd Powiatu.

Warto przypomnieć, że Powiat Bocheński stara się systematycznie przystosowywać obiekty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Niedawno uruchomiony został wideotłumacz języka migowego w Starostwie. Tuż przed świętami podpisano umowę na przebudowę wejścia do budynku, budowę rampy dla osób z niepełnosprawnościami oraz wydzielenie i oznakowanie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami i miejsce dla pojazdu osoby z dzieckiem. Zlecone są również prace projektowe zwiazane z budową windy. Planowany jest także remont parkingu przy PCPR wraz dostowaniem do potrzeb osób niepłnosprawnych

 

kh