kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Starosta rozmawiał o szkodach łowieckich

Starosta rozmawiał o szkodach łowieckich

Dodano: 14.09.2015 11:00 Starosta rozmawiał  o szkodach łowieckich
Łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego oznacza ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami, w zgodzie z zasadami ekologii, gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. W starostwie Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn uczestniczył w spotkaniu z Prezesem Okręgowej Rady Łowieckiej w Tarnowie Romanem Bukowskim, Łowczym Okręgowym Rady Łowieckiej w Tarnowie Krzysztofem Łazowskim oraz Prezesem Koła Łowieckiego „Łoś” w Bochni Janem Jelińskim. Rozmawiano o stratach powodowanych przez zwierzęta, kryteriach szacowania szkód, poruszono także szereg innych zagadnień związanych z gospodarka łowiecką.

 

Prowadzone rozmowy dotyczyły głównie współpracy w zakresie zapobiegania szkodom łowieckim. Efektem jest deklaracja dalszych wspólnych spotkań na szerszym już gremium dotyczących zagadnień związanych z łowiectwem, które umożliwią przedstawicielom związku łowieckiego nawiązanie dialogu z lokalną społecznością, gdyż niektóre sprawy dotyczące np. strat łowieckich budzą wiele kontrowersji tak wśród rolników jak i myśliwych – mówi Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.


Sprawy związane z regulacją szkód łowieckich zawarte są w ustawie Prawo łowieckie  oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.Projekt ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym oraz o zmianie niektórych ustaw był przedmiotem obrad sejmowych komisji.Trwają rozmowy nad wprowadzeniem zmian w prawie łowieckim. Zmiany w ustawie przewidują m.in. wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia od wystąpienia szkód łowieckich dokonywanych przez zwierzęta łowne: dziki, łosie, jelenie, daniele, sarny, powołanie podmiotu Łowieckiego Funduszu Odszkodowawczego, uregulowanie procedury zgłaszania szkód łowieckich, zobiektywizowanie szacowania szkód łowieckich.

 

kkh