kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Starosta o łączniku autostradowym

Starosta o łączniku autostradowym

Dodano: 26.09.2012 08:00 Starosta o łączniku autostradowym
Na sesji Rady Powiatu starosta bocheński Jacek Pająk przedstawił informację na temat ciągłych działań jakie podejmowane są w sprawie połączenia drogowego węzła autostradowego A4-Bochnia z drogą krajową nr 4, czyli tzw. łącznika. Celem było poinformowanie radnych i mieszkańców Powiatu o stanie realizacji inwestycji.

Z informacji przedstawionych przez Starostę Bocheńskiego wynika, że od kilku lat nieustannie trwają prace nad przygotowaniem projektu budowy łącznika autostradowego. Obecnie jako kolejny etap w procesie inwestycyjnym złożono wniosek o wydanie decyzji oddziaływania na środowisko.

Starosta omówił w skrócie harmonogram działań zmierzających do budowy wspomnianej inwestycji. Graficznie przedstawił wariant forsowany wyłącznie przez Wójta gminy Bochnia oraz wariant, na którego realizację wyrazili zgodę: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych (GDDK), PKP, Miasto Bochnia, Gmina Rzezawa i Powiat Bocheński, prezentując ich wady i zalety. Radni mieli także możliwość zobaczyć jak będzie przebiegał I etap budowy „łącznika” autostradowego.

Wszelkie działania zmierzające do realizacji wyżej wspomnianego przedsięwzięcia rozpoczęły się
w 2008 roku poprzez podpisanie umowy określającej zasady przygotowania inwestycji p.n. „Polepszenie drogowe planowanego węzła autostradowego A4 – Bochnia z drogą krajową nr 4”. Porozumienie zawarte zostało pomiędzy Województwem Małopolskim, Powiatem Bocheńskim i Miastem Bochnia.

Dla koncepcji „łącznika” zaproponowanej przez Powiat Bocheński i Miasto Bochnia została opracowana koncepcja programowo-przestrzenna i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Ponadto propozycję budowy drogi w tej wersji zaakceptowała GDDKiA oraz PKP. W tym samym roku budowa bocheńskiego łącznika została wpisana do Programu Strategicznego Komunikacja i Transport Województwa Małopolskiego.

GDDKiA, PKP, Województwo Małopolskie, Powiat Bocheński, Miasto Bochnia i Gmina Rzezawa mówią w tej sprawie jednym głosem. Wójt gminy Bochnia jest przeciwko. Łącznik autostradowy ma duże znaczenie nie tylko w kontekście rozwoju powiatu ale przede wszystkim jako przedsięwzięcia wzmacniającego potencjał gospodarczy całego subregionu. To dzięki budowie łącznika zwiększy się również bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dodatkowo łącznik autostradowy w koncepcji zaproponowanej przez Powiat Bocheński i Miasto Bochnia umożliwi skomunikowanie zjazdu autostradowego z drogą krajową nr 4 – podkreślał starosta bocheński Jacek Pająk.

Względy bezpieczeństwa, płynności ruchu, koszty wykupu działek, a co najważniejsze – przebieg łącznika w pobliżu Stalproduktu największego pracodawcy w powiecie bocheńskim zdaniem starosty przemawiają za wariantem już uzgodnionym.