kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Starosta bocheński na spotkaniu z przedstawicielami ministerstwa

Starosta bocheński na spotkaniu z przedstawicielami ministerstwa

Dodano: 18.06.2015 09:00 Starosta bocheński na spotkaniu z przedstawicielami ministerstwa
Starosta bocheński Ludwik Węgrzyn uczestniczył w spotkaniu z ministrem Andrzejem Halickim, oraz wiceministrem Markiem Wójcikiem. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach obrad Zarządu ZPP. Korzystając z obecności ministrów poruszono kwestie dotyczące budowy sieci szerokopasmowych i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz regionalnego systemu ostrzegania.

Przedstawiciele Ministerstwa omówili każdą z osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ze szczególnym uwzględnieniem trzeciej osi oraz wskazali w jakim zakresie samorządy będą mogły stać się jego beneficjentem. Z przedstawionych informacji wynikało, że poza jednostkami samorządu terytorialnego, z programu będą mogły skorzystać także związki i stowarzyszenia JST oraz partnerstwa organizacji pozarządowych z samorządami.

Do korzyści jakie niesie realizacja programu przedstawiciele resortu zaliczyli: lokalną diagnozę, efekty płynące ze szkoleń z e-usług prowadzonych dla mieszkańców oraz tworzącą się w ten sposób grupę przeszkolonych trenerów, którzy będą kontynuowali edukację cyfrową po zakończeniu projektu.

Omawiając Regionalny System Ostrzegania minister Andrzej Halicki podkreślał, że jest to nowatorski system. Z jego wypowiedzi wynikało, że system ten daje możliwość informowania o zagrożeniach meteorologicznych, hydrologicznych a także drogowych. Aplikacja zawiera też poradnik tłumaczący jak postępować w sytuacji zagrożenia. Jest ona dostępna na stronie internetowej ministerstw, można ją pobrać na tel. telefon komórkowy. System jest usługą bezpłatną, ogólnopolską i umożliwiającą powiadomienie obywateli o lokalnych zagrożeniach. Od początku roku wygenerował blisko dwa tysiące powiadomień i prawie czterysta ostrzeżeń. Wiceminister Marek Wójcik dodał, że powiaty pełnią znaczącą rolę w zakresie działania tego systemu, ponieważ to powiatowe centra zarządzania kryzysowego przekazują informacje do centrów wojewódzkich o pojawiających się zagrożeniach. Jest to dla powiatów dodatkowe narzędzie pomagające w utrzymaniu bezpieczeństwa.

Marek Wójcik przedstawił również nowe rozwiązania legislacyjne wzmacniające funkcjonowanie samorządu powiatowego. Wspomniał o:

  1. zmianie ustawy o samorządzie gminnym i o zmianie niektórych innych ustaw dotyczącej centrów usług wspólnych oraz tworzenia związków powiatowo-gminnych;
  2. utrzymaniu dotychczasowych zasad przyznawania środków na drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w tym poinformował o miliardzie złotych, który na ten cel ma zostać wydatkowany;
  3. zakończeniu prac nad ustawą zmieniającą Prawo energetyczne;
  4. poradnictwie prawnym, które stanie się nowym zadaniem powiatów;
  5. ustawie o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw, w której nie znajdzie się założenie dotyczące bezpośredniego wyboru starosty ani utworzenia jednoosobowego organu wykonawczego w powiecie;
  6. planowanych zmianach w zakresie ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz Samorządowych Kolegiach Odwoławczych.

Odnośnie środków związanych z odbudową infrastruktury drogowej zniszczonej przez powodzie, wiceminister wskazał, że nastąpią zmiany w dzieleniu środków przekazywanych na ten cel. W tym zakresie planuje się, aby promesy niewykorzystane przez samorządy (np. w wyniku oszczędności po przetargowych) wracały do budżetu i były dzielone w na nowo rozpisanym konkursie.

inf.pras./kkh