kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Starości nie trzeba się bać

Starości nie trzeba się bać

Dodano: 26.03.2018 10:00 Starości nie trzeba się bać
Pierwszego dnia astronomicznej wiosny w Domu Pielgrzyma „Bursa” w Bochni odbyła się konferencja pn. „STAROŚCI NIE TRZEBA SIĘ BAĆ – formy wsparcia i pomocy Seniorom w powiecie bocheńskim”. Konferencja odbyła z inicjatywy Starosty Bocheńskiego – Ludwika Węgrzyna, łącznie w konferencji wzięło udział ponad 100 osób.

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz wojewódzkich na czele z Panią Ewą Podłęcką – Zastępcą Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, wójt gminy Lipnica Murowana – Tomasz Gromala, kierownicy ośrodków pomocy społecznej, dziennych i środowiskowych domów pomocy z terenu powiatu, a także przedstawiciele innych środowisk na co dzień związanych ze wspieraniem osób starszych. Moderatorem konferencji była Elżbieta Paczyńska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni.  Na zaproszenie starosty chętnie odpowiedzieli także uczestnicy konferencji. Licznie przybyli seniorzy, którzy uczestniczą w zajęciach w Dziennym Domu Senior Wigor, mieszkańcy DPS i ŚDS,  słuchacze UTW, przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń i fundacji działających na terenie powiatu bocheńskiego.


Cieszę się, że możemy się tutaj wspólnie spotkać i porozmawiać o seniorach o tym co jest ważne, potrzebne i pilne aby naszym seniorom dobrze się żyło -mówił podczas otwarcia Ludwik Węgrzyn , starosta bocheński.

W pierwszej części konferencji swoje wykłady wygłosili dr Leopold Zgoda , który w troszkę humorystyczny sposób pokazał pozytywne aspekty starzenia się, następnie Wiesława Borczyk –Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i Sądeckiego UTW przedstawiła znaczenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w życiu osób starszych”. Zgromadzeni mieli okazje posłuchać także  dr Marka Kanie, który móil o starości z medycznego punktu widzenia i zwracał uwagę na fakt, iż starość nie jest chorobą”, a Leszek Machaj  przedstawił prelekcję na temat tego jak nie dać się oszukać.


Istotną częścią konferencji był panel poświęcony ”Dobrym praktykom w kontekście działań na rzecz seniorów na terenie powiatu bocheńskiego”. Swoje doświadczenia przedstawili Adam Pawulski – Kierownik Dziennego Domu Senior – Wigor, Maria Lubańska – Prezes UTW w Lipnicy Murowanej oraz Pan Tadeusz Piekło – Prezes UTW  w Drwini oraz Grażyna Rzepka – Płachta – Przewodnicząca Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga  w Bochni”.

Na zakończenie konferencji swoje zdolności artystyczne zaprezentowali mieszkańcy DPS i ŚDS oraz uczestnicy zajęć w Dziennym Domu Senior Wigor w Bochni. Konferencję urozmaiciła również wystawa prac mieszkańców DPS oraz ŚDS w Bochni.

Podsumowują warto po raz kolejny podkreślić, iż tematyka podejmowana podczas konferencji była nie tylko wyjątkowo ważna, ale stanowiła też odbicie intensywnych działań, jakie na tym polu podejmują władze powiatu. Dziś 20 proc. Polaków ma ukończony 60 rok życia, do 2050 r. będzie ich ponad 40 proc. Na terenie powiatu bocheńskiego prawie 14% mieszkańców to osoby w wieku 65 lat i więcej. Najwięcej osób w tym wieku zamieszkuje miasto Bochnia, Gminę Bochnia i Gminę Drwinia. Budujące jest jednak to, że na terenie każdej z gmin można zauważyć różnego rodzaju działania ukierunkowane na seniorów. Na terenie powiatu bocheńskiego prężnie działają Uniwersytety Trzeciego Wieku, funkcjonuje Dzienny Dom Senior Wigor oraz Dom Pomocy Społecznej. Nie należy zapominać o sprawnie działających organizacjach i stowarzyszeniach, które podejmują szereg inicjatyw na rzecz seniorów i ich rodzin. W powiecie intensywnie rozwija się infrastruktura rekreacyjna, co powoduje, że na ścieżkach rowerowych, trasach do uprawiania  nordic walking spotyka się osoby w wieku senioralnym, a licznie powstające siłownie na świeżym powietrzu zachęcają do wysiłku fizycznego i stają się uatrakcyjnieniem codziennego spaceru.

 

kh