kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie przejęcia przez Gmine Bochnia dróg powiatowych

Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie przejęcia przez Gmine Bochnia dróg powiatowych

Dodano: 28.12.2011 10:00
Zarząd Powiatu skierował na ręce Przewodniczącej Rady Gminy Bochnia Pani Zofii Pukal odpowiedz w sprawie wyrażonej chęci przejęcia przez Gminę Bochnia dróg powiatowych.

Poniżej zamieszczamy treść pisma:

 

W odpowiedzi na Państwa pismo Zarząd Powiatu w Bochni informuje, iż nie jest możliwe przekazanie w 2012 roku utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Bochnia wraz z adekwatnymi środkami finansowymi na ich utrzymanie z następujących względów:

- przed wpłynięciem do Starostwa Powiatowego w Bochni uchwały Rady Gminy Bochnia (uchwała ta wpłynęła 30.11.2011 r.) została  podjęta decyzja o ogłoszeniu przetargu na utrzymanie zimowe dróg powiatowych w 2012 roku. Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu, aby zapewnić ciągłość utrzymania zimowego dróg powiatowych ogłosił przetarg na to zadanie z dn. 05.09.2011 r., otwarcie złożonych ofert do przetargu nastąpiło w dn. 26.10.2011 r., a 23.11.2011 r. nastąpiło ogłoszenie wyników przetargu.

- Zarządowi Powiatu w Bochni, Starostwu Powiatowemu w Bochni oraz Powiatowemu Zarządowi Dróg w Bochni nie są znane jakiekolwiek skargi mieszkańców z terenu gminy Bochnia złożone w sprawie złego utrzymywania dróg powiatowych, a więc powoływanie się na to w uchwale Rady Gminy Bochnia świadczy o przekłamaniu faktów. Natomiast znany jest przypadek skargi złożonej na złe utrzymanie dróg gminnych położonych na terenie gminy Bochnia (skarga taka wpłynęła do wiadomości Zarządu Powiatu w Bochni)

- trudno określić czy przygotowanie techniczne pracowników Urzędu Gminy Bochnia jest wystarczające i równorzędne w porównaniu z przygotowaniem technicznym pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni. Dotychczasowa obserwacja jakości usług publicznych realizowanych przez gminę Bochnia zdaje się wskazywać na raczej odwrotną ocenę potencjału służb podległych Panu Wójtowi.

Ze względu na wyżej opisane informacje, a w szczególności na złożoną skargę do wiadomości Zarządu Powiatu na złe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Bochnia Zarząd Powiatu w Bochni przedstawia propozycję Radzie Gminy Bochnia przejęcia na początek zimowego utrzymania dróg gminnych położonych na terenie gminy Bochnia po przekazaniu adekwatnych środków finansowych zgodnych ze stawkami, które w następstwie rozstrzygnięcia przetargu z dn. 23.11.2011 r. obowiązują w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu bocheńskiego. Równocześnie informujemy, iż w specyfikacji przetargu zostały uwzględnione usługi uzupełniające, a więc istnieje możliwość rozszerzenia zamówienia dotyczącego utrzymania zimowego dróg powiatowych o drogi gminne na terenie gminy Bochnia. W przypadku zainteresowania Państwa tym tematem stosowne stanowisko zostanie przedstawione Radzie Powiatu w Bochni.

Zarząd Powiatu w Bochni oczekuje na pilną odpowiedź w w/w sprawie

 

sw