kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Stanowisko Starosty Bocheńskiego w sprawie wyboru nowej Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Bochni

Stanowisko Starosty Bocheńskiego w sprawie wyboru nowej Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Bochni

Dodano: 24.06.2011 11:00 Stanowisko Starosty Bocheńskiego w sprawie wyboru nowej Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Bochni
Ze zdumieniem zapoznałem się ze stanowiskiem przedstawicieli samorządów trzech GMIN powiatu bocheńskiego w sprawie Rady Społecznej Szpitala POWIATOWEGO. Jako nie tyle zaskakującą (trudno być zdziwionym w świetle dotychczasowej praktyki tych Panów) ile mało elegancką odbieram publiczne komentowanie suwerennych decyzji Rady Powiatu dotyczących spraw powiatowych przez nieuprawnionych w tym zakresie przedstawicieli samorządów gminnych.

Szczególnie zaskakującym  w tym zakresie wydaje się być postawa Wójta Gminy Bochnia, który publicznie deklaruje przywiązanie do zasady „umiesz liczyć – licz na siebie”-  przy czym sam w ciągu ostatnich czterech lat kadencji zechciał Pan Wójt tylko kilka razy wesprzeć swoją obecnością pracę Rady Społecznej udowadniając, że na Jego obecność i pracę w tym gremium liczyć nie można. Skąd ten zapał do kolejnych czterech lat niepracowania – zapytać by można…

Zaskakująca jest również dla mnie osobiście formuła przyporządkowywania swoim osobom wyłącznej możliwości reprezentowania (cyt.) „62 proc. mieszkańców powiatu bocheńskiego” – o ile mi wiadomo Panowie ci reprezentują swoje gminy, jako włodarze gmin, nie są jednakże reprezentantami wspólnoty powiatowej mieszkańców powiatu bocheńskiego. Co więcej: mandat do reprezentowania samorządów gminnych Nowego Wiśnicza czy Gminy Bochnia samorządowcy ci uzyskiwali poprzez nieszczególnie zatrważająco mocne poparcie wyborców oscylujące pomiędzy kilkoma procentami – kilkoma setnymi procenta. Trudno uznać takie oparcie jako jednoznaczną legitymację do reprezentowania całości  społeczności gminnej – szczególnie w obszarze, w którym ustawodawca przewidział takie kompetencje dla przedstawicieli wybranych w wyborach demokratycznych innej kategorii tj. wyborach do Rady Powiatu.

Warto też odnieść się do chybionego zarzutu, że w Radzie Społecznej Szpitala Powiatowego nie znalazł się Burmistrz Miasta Bochnia – nie znalazł się, ponieważ nie wyraził zgody na kandydowanie. Desygnowanie tylko  Zastępcy Burmistrza, Rada Powiatu odebrała - jak wnioskować można z przebiegu głosowania -  jako wyjątkowo mało odpowiedzialne potraktowanie spraw zdrowotnych mieszkańców powiatu przez władze gminy, na terenie, której znajduje się siedziba placówki tak zasłużonej dla opieki zdrowotnej mieszkańców również Miasta Bochni.

Jako zdecydowanie dobry sygnał odbieram deklarację sygnatariuszy listu otwartego w sprawie Rady Społecznej zapewniającą, że zrobią Oni (cyt.) „[…] wszystko, aby szpital, jako najważniejsza placówka służby zdrowia na Bocheńszczyźnie, nie został zagarnięty przez grupę osób uprawniających doraźną politykę.” Przyjmuję tą deklarację niemieszania się przez tych Panów w sprawy niebędące polem prerogatyw samorządów gminnych z całą otwartością i wdzięcznością.

Z uwagą będę się przyglądał realnym działaniom tych gmin, które roszczą sobie szczególne uprawnienia do komentowania i kontestowania suwerennych i zgodnych z prawem działań powiatu. Czas i konkretne elementy wsparcia i współpracy z powiatem pokażą, na ile aktywność pisarska przekłada się na rzetelną pracę na rzecz mieszkańców.                                     

   (-)Jacek Pająk                                   

  Starosta Bocheński