kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Stanisław Rakoczy z wizytą na Bocheńszczyźnie

Stanisław Rakoczy z wizytą na Bocheńszczyźnie

Dodano: 06.07.2012 17:00 Stanisław Rakoczy z wizytą na Bocheńszczyźnie
W spotkaniu zorganizowanym przez Jacka Pająka Starostę Bocheńskiego i druha Ludwika Węgrzyna Prezesa ZOP ZOSP RP w Komendzie Powiatowej PSP w Bochni poświęconemu bezpieczeństwu przeciwpożarowemu na terenie powiatu bocheńskiego wziął udział Stanisław Rakoczy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Piotr Kwiatkowski Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Andrzej Mróz Małopolski Komendant Wojewódzki PSP oraz st. bryg. Stanisław Sulent Doradca Komendanta Głównego PSP.

W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Bochni, którą reprezentował st. kpt. Czesław Ziaja Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni. Głównym celem wizyty było zapoznanie się ze stanem prac dotyczącym rozbudowy i modernizacji strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Bochni oraz warunkami ochrony i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu. Na spotkaniu została zaprezentowana wizualizacja nowego budynku Komendy Powiatowej, którego koszt szacowany jest na 13 mln zł.

Pod względem formalnym zostały spełnione wszystkie aspekty umożliwiające rozbudowę i przebudowę budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Inwestycja ta posiada już pełną dokumentację projektową i wykonawczą oraz aktualne pozwolenie na budowę. Swoją dotychczasową postawą i działaniami bocheńscy strażacy pokazali, że zasługują na rozbudowę swojej siedziby. Chciałbym również podkreślić zaangażowanie samorządowców w realizowany projekt. W 2011 r. samorządy powiatowy i gminne z terenu Powiatu zadeklarowali wsparcie inwestycji kwotą 1 mln zł – podkreślił Jacek Pająk starosta bocheński.

Gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny PSP podkreślił w swoim wystąpieniu, że rozbudowa budynku bocheńskiej Komendy jest niezmiernie ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bocheńskiego i użytkowników autostrady A-4, której budowa zostanie zakończona w niedługim okresie czasu. Stanisław Rakoczy podsekretarz Stanu MSW nawiązał w swojej wypowiedzi do Deklaracji z dnia 4 października 2011 r. w której Komendant Główny PSP, Wojewoda Małopolski, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, Starosta Bocheński oraz burmistrzowie i wójtowie powiatu bocheńskiego zobowiązali się do współfinansowania inwestycji.

Podczas spotkania głos zabrał również m.in. druh Ludwik Węgrzyn, prezes ZOP ZOSP RP w Bochni. W swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie straży pożarnej dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom. Zasugerował również zlokalizowanie w ramach PSP w Bochni powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.