kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Spotkanie z Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych

Spotkanie z Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 27.04.2009 10:00 Spotkanie z Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych

Starosta Bocheński spotkał się z Powiatową Społeczną Radą ds Osób Niepełnosprawnych, aby omówić bieżące problemy związane z działalnością Rady.
Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w zakresie inspirowania przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Bocheńskiego. Rada opiniuje projekty powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ocenia ich realizację. Rada może opiniować projekty uchwał i innych programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Powiatowa Społeczna Rada ds Osób Niepełnosprawnych w Bochni składa się z 5 członków powołanych przez Starostę w lipcu 2007 r. spośród przedstawicieli działających na terenie Powiatu Bocheńskiego organizacji pozarządowych. W składzie rady znaleźli się reprezentanci: Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. bł. E. Bojanowskiego w Bochni, Katolickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Łapanowie, Polski Związek Głuchych – Koło Terenowe w Bochni, Polski Związek Niewidomych – Koło Powiatowe w Bochni oraz Małopolskiego Związku Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Bochni.