kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne

Dodano: 14.10.2015 09:00 Spotkanie informacyjne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w spotkaniu warsztatowym dla przedstawicieli powiatu i samorządów gminnych.

Spotkanie odbędzie się 6 listopada 2015 r. w sali nr 103, w Starostwie Powiatowym w Bochni, w godz. od 12.00 do 14.00 podczas którego zostaną przedstawione zagadnienia pomocne w rozwoju lokalnych inicjatyw i podmiotów ekonomii społecznej, takie jak:

Nowe możliwości finansowania działań z zakresu aktywnej integracji, usług społecznych i zdrowotnych oraz wsparcia ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zasady tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych z udziałem gminy/powiatu. Przedstawienie korzyści i potencjalnych obszarów działalności ekonomicznej i społecznej na terenie gminy/powiatu.

Pomoc w opracowaniu dokumentów strategicznych/ planistycznych, takich jak strategia rozwiązywania problemów społecznych, strategia rozwoju lokalnego czy program współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze dotyczącym ekonomii społecznej.

Zlecanie podmiotom ekonomii społecznej realizacji usług użyteczności publicznej (na podstawie przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie).

Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu PCPR w Bochni (14) 611-97-40 lub 611-97-44

 

sk