kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Spotkanie dla seniorów i o seniorach

Spotkanie dla seniorów i o seniorach

Dodano: 19.06.2015 14:00 Spotkanie dla seniorów i o seniorach
W starostwie odbyło się spotkanie poświęcone szeroko rozumianej tematyce seniorów oraz osób starszych. Na początku spotkania Pani Elżbieta Achinger poseł na sejm RP przedstawiła założenia wieloletniego programu Senior-WIGOR na lata 2015-2020.

 

 

W dalszej części omówiona została innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych, przedstawione zostały także doświadczenia z pilotażu, a także warianty wdrożenia systemu informatycznego NAWIKUS w jednostkach samorządu terytorialnego. Na sali zgromadziło się kilkanaście osób w tym zajmujących szeroko pojęta działalnością na rzecz seniorów, ale były także osoby indywidualne jak i pracownicy starostwa, jednostek i gmin, którzy zajmują się tą tematyką.

 

 

CELE PROGRAMU SENIOR-WIGOR 2015-2020:

Strategicznym celem Programu jest wsparcie finansowe jednostek Samorządu w rozwoju na terenie ich działania sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR” i Klubów „Senior-WIGOR”,ze szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich, w których brak jest infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania. Celem programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej,w tym podstawowych usług rehabilitacji ruchowej. W ramach Programu przewiduje się udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: wsparcia finansowego jednostek samorządu w wypełnianiu zadań własnych, poprawy jakości życia seniorów, zapewnienia seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia w tym wsparcia specjalistycznego integracji społecznej środowiska seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych, zwiększenia zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnych.

 

 

kkh