kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Spawacz metodą TIG- szkolenie w Powiatowym Urzędzie Pracy

Spawacz metodą TIG- szkolenie w Powiatowym Urzędzie Pracy

Dodano: 26.10.2009 12:00 Spawacz metodą TIG- szkolenie w Powiatowym Urzędzie Pracy

Jeszcze do jutra wszyscy bezrobotni zainteresowani szkoleniem „Spawacz metodą TIG ”mogą się zgłaszać do Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował będzie materiały i urządzenia spawalnicze, przepisy i normy w procesach spawalniczych, techniki i technologie spawania, a także praktyczną naukę spawania. Osoba skierowana na szkolenie nie ponosi kosztów szkolenia, a  także  przysługuje jej  zwrot kosztów przejazdu, jeżeli  szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania stypendium według zasad określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2008 roku o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 tekst jednolity z późn. zm.) Stypendium zostanie wypłacone proporcjonalnie do ilości godzin szkolenia.

Osoba bezrobotna musi spełniać poniższe warunki uczestnictwa w w/w projekcie:

 

- osoby bezrobotna w wieku do 25 roku życia;

- osoby bezrobotna długotrwale,

- osoby po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,

- kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;

- osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia;

- bez kwalifikacji zawodowych;

- bez doświadczenia zawodowego;

- bez wykształcenia średniego;

- samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;

- które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia;

- niepełnosprawne

- osoby z silną motywacją do podjęcia pracy,

- osoby z wykształceniem: podstawowym lub gimnazjalnym (preferowane zawodowe).

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Wiatr w żagle” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.