kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Sieć placówek oświatowych w powiecie bez zmian

Sieć placówek oświatowych w powiecie bez zmian

Dodano: 04.02.2015 10:00 Sieć placówek oświatowych w powiecie bez zmian
W ciągu ostatnich kilku tygodni, Zarząd Powiatu dokonywał szerokiej analizy stanu szkolnictwa ponadgimnazjalnego funkcjonującego na terenie Powiatu Bocheńskiego. Wynikało to głównie z zapytań zgłaszanych przez radnych oraz sygnałów płynących od nauczycieli uczących w poszczególnych szkołach. Analizowano zarówno aspekty infrastrukturalne, własnościowe, jak i przyglądano się jakości kształcenia w poszczególnych szkołach należących do powiatu.

Szczególnie istotnym zjawiskiem jest niekorzystna prognoza demograficzna i planowany spadek liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Bocheński, co wymaga podjęcia decyzji w zakresie struktury placówek oświatowych.


- Sytuacja szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie powiatu jest trudna – informuje Józef Mroczek, wicestarosta bocheński. – Szczególne uwarunkowania mają miejsce w Zespole Szkół w Dąbrowicy, która niemal w całości pozbawiona została mienia oraz w Zespole Szkół w Łapanowie. Ponadto w obu tych jednostkach wyniki naboru rokrocznie maleją .


Przez ostatnie kilka tygodni Zarząd analizując sytuację wskazywał na możliwe do wprowadzenia kierunkowe warianty, będące także przedmiotem konsultacji z Komisją Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Bocheńskiego.

- W konsekwencji podjęliśmy decyzję o wsparciu szkół ponadgimnazjalnych w przygotowywaniu dobrej i spójnej oferty edukacyjnej – opartej o wyniki analiz rynku pracy pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz dane przygotowane przez Wydział Bezpieczeństwa, Oświaty i Spraw Społecznych bocheńskiego Starostwa – informuje Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński. – Według nas dobrze przygotowana oferta edukacyjna powinna pozwolić na uruchomienie atrakcyjnych, z punktu widzenia potencjalnych uczniów oraz rynku pracy, kierunków w istniejących placówkach. Dodaje przy tym, że: Kluczowy dla szkół, które notują systematyczny spadek liczby uczniów, będzie nabór na rok szkolny 2015/2016. Mamy nadzieję, że dzięki dużemu zaangażowaniu dyrekcji szkół, grona pedagogicznego, rodziców  i dobrej woli uczniów, uda się pozyskać chętnych do kształcenia w tych placówkach.

Reasumując, Zarząd podjął decyzję o istotnym wsparciu tych szkół pozostawiając dotychczasową sieć placówek oświatowych.