kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Sesja Rady Powiatu w Bochni

Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 22.01.2010 10:00 Sesja Rady Powiatu w Bochni
W dniu 29. stycznia 2010 roku o godzinie 10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu w Bochni.


Tematami sesji będą:

- Zmiana uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2010 – podjęcie uchwały.

- Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w roku 2009-podjęcie uchwały.

- Ocena bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie powiatu bocheńskiego – informacje: Komendy Powiatowej Policji, Prokuratury Rejonowej w Bochni, Sądu Rejonowego w Bochni, Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Bochni (stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego).

Informacja o działaniach:

Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze Powiatu,
Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu.

- Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w II półroczu 2009 r.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/339/2009 Rady Powiatu w Bochni z dnia 29. grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bochni.

- Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu partnerskiego pn.: „Praktyczna gastronomia we współczesnej Europie II”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w okresie od 01.06.2010 do 31.08.201

- Podjęcie uchwał w sprawie powierzenia Gminie Miasto Bochnia realizacji zadań publicznych należących do właściwości Powiatu:

a) remont nawierzchni asfaltowej w ciągi drogi powiatowej nr 2109K tj. ul. Wygoda,

b) remont nawierzchni asfaltowej w ciągi drogi powiatowej nr 2110 K tj. ul. Karolina,

c) budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2086K Bochnia –Zawada, tj. ul. Strzelecka.