kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Dodano: 13.03.2019 13:00 Ruszyła kwalifikacja wojskowa
Do 5 kwietnia potrwa kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu bocheńskiego. Z pierwszymi kwalifikowanymi oraz komisją spotkał się Wicestarosta Ryszard Drożdżak.

Pomimo braku obowiązkowej służby wojskowej, kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa. Komisja sprawdza, którzy młodzi ludzie są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz określa odpowiednią kategorię zdolności do pełnienia ewentualnej służby. Kwalifikacja potrwa do 5 kwietnia i odbywa się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 7 w Bochni przy ul. Poniatowskiego 7.

W tym roku przebadanych ma zostać 681 osób. Stawienie się na kwalifikację jest obowiązkowe, a nieobecność trzeba usprawiedliwić. Za niestawienie się na kwalifikacje wojskową grozi kara grzywny lub doprowadzenie przez policję.

Kwalifikacja wojskowa nie jest równoznaczna z poborem do wojska. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu - po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej - przeniesione do rezerwy. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).

Przypomnijmy :
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 2000 r.,
2. mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3. osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
4. kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej
5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
DOKUMENTY WYMAGANE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych  w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej zobowiązane są do wstawienia przed powiatową komisją lekarską w terminie wyznaczonym przez danego Wójta/Burmistrza.

mm