kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Ruszają konkursy z zakresu kultury, turystyki i sportu

Ruszają konkursy z zakresu kultury, turystyki i sportu

Dodano: 02.12.2009 12:00
56 tysięcy złotych rozdzieli Zarząd Powiatu w Bochni w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu turystyki, kultury i sportu.Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w Wydziale Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki do 7. stycznia 2010 r. O dotacje mogą starać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań w zakresie kultury, turystyki i sportu

W poprzednim roku rozdzieliliśmy kwotę 49 tysięcy złotych i spośród 36 złożonych projektów dofinansowaliśmy 24 zadania. Mam nadzieję, że w tym roku konkurs będzie cieszył się równie dużym zainteresowaniem. chciałbym przede wszystkim zaprosić organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające na terenie powiatu bocheńskiego do uczestnictwa w tym konkursie, bowiem to one są ważnym ogniwem w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego - mówi starosta Jacek Pająk. W chwili obecnej jesteśmy po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, które dotyczyły programu współpracy na rok 2010. Wnioski z tych spotkań i uwagi do programu będą w najbliższym czasie przedmiotem obrad zarządu powiatu i wierzę, że zostaną wypracowane jeszcze lepsze ramy współpracy pomiędzy samorządem powiatowym i trzecim sektorem – dodaje.

W tym roku na realizację zadań z zakresu kultury zostanie przeznaczona kwota w wysokości 30 tysięcy złotych. Powinny one dotyczyć organizowania wydarzeń kulturalnych lub edukacyjnych. Do konkursu mogą przystąpić również organizacje, które zajmują się wspieraniem imprez o charakterze powiatowym, wydają publikacje służące upowszechnianiu tradycji, historii i kultury Powiatu Bocheńskiego oraz promocją twórczości regionu bocheńskiego w kraju i zagranicą. Łączna suma 14 tysięcy złotych zostanie rozdysponowana w konkursie na zadania z zakresu turystyki. O dotacje mogą starać się jednostki, które zajmują się organizowaniem form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży jak również promocją i wspieraniem rozwoju turystycznego na terenie Powiatu Bocheńskiego. Także organizacje zajmujące się koordynacją przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży Powiatu Bocheńskiego czy wspieraniem sportu osób niepełnosprawnych otrzymają łączną kwotę 12 tys. zł na realizację swoich zadań. Wniosek do pobrania znajduje się tutaj