kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Rozpoczęły się prace nad Małopolskim Modelem działania OIK

Rozpoczęły się prace nad Małopolskim Modelem działania OIK

Dodano: 18.04.2014 05:00 Rozpoczęły się prace nad Małopolskim Modelem działania OIK
W dniach 10-11 kwietnia dyrektorzy Ośrodków Interwencji Kryzysowej pracowali nad utworzeniem Małopolskiego Modelu działania OIK. Pomysł przygotowania modelu narodził się w trakcie spotkań grupy tematycznej ds. Ośrodków Interwencji Kryzysowej działającej w ramach Regionalnej Platformy Współpracy przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie.

W skład grupy wchodzą dyrektorzy Ośrodków Interwencji Kryzysowej, którzy w ramach tego gremium m.in. wymieniają informacje dotyczące funkcjonowania kierowanych przez siebie instytucji, dzielą się swoją wiedzą czy przygotowują wspólne stanowiska ws. aktów prawnych dotyczących działania OIK. Wobec faktu, iż interwencja kryzysowa we współczesnym rozumieniu jest w Polsce dziedziną stosunkową młodą, dyrektorzy OIK z Małopolski postanowili opracować model działania tych instytucji, będący swoistym wzorcem funkcjonowania dla jednostek z województwa.

W pracach nad modelem udział wzięli następujący dyrektorzy: Czesław Baraniecki (Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej), Tomasz Bielecki (Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu), Dorota Bogusz (Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy), Joanna Dyrcz (Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej), Sylwia Michalec-Jękot (Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach), Stanisław Pańszczyk (Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy), Adam Pawulski (Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni) oraz Dominika Wojtysiak (Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy). Dodatkowo w pracach brali udział przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz firmy Perspektywy, odpowiedzialnej za wypracowanie produktu w postaci modelu.

Dużą wartością w trakcie prac była przede wszystkim wiedza dyrektorów Ośrodków Interwencji Kryzysowej. Każdy z uczestników seminarium ma bowiem odmienne doświadczenia w zakresie funkcjonowania ośrodków, wobec czego model, który powstaje, będzie odzwierciedlać różne punkty widzenia. Uczestnicy seminarium uzgodnili, że model powinien uwzględniać następujące zagadnienia:

- Sposób wypełniania funkcji oraz organizacja pracy Ośrodków Interwencji Kryzysowej,

- Struktura organizacyjna Ośrodków,

- Funkcja Profilaktyczna OIK,

- Dostępność miejsc schronienia w Ośrodkach,

- Dostępność czasowa Ośrodków,

- Sposób angażowania innych służb do współpracy,

- Praktyczna realizacja współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu wsparcia społecznego.

Model oparty o wymienione wyżej obszary tematyczne będzie stanowić pewną matrycę, do której władze Ośrodków Interwencji Kryzysowej będą mogły się odnieść. Nie oznacza to oczywiście, że Ośrodki powinny działać w sposób zupełnie jednolity. Opracowanie Małopolskiego Modelu działania Ośrodków Interwencji Kryzysowej pozwoli jednak na spójność pewnych procedur, stworzenie punktu odniesienia dla instytucji już funkcjonujących, a także tych, które powstaną w przyszłości. Warto bowiem zaznaczyć, że nie w każdym powiecie w Małopolsce funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Należy się spodziewać, że w najbliższym czasie ta sytuacja się zmieni, w związku z czym model ułatwi organizację tych jednostek.

Każdy z dyrektorów Ośrodków Interwencji Kryzysowej, którzy wzięli udział w seminarium, przeszedł własną drogę do organizacji instytucji w swoim powiecie. Jak wspomniano wcześniej, interwencja kryzysowa, a także same Ośrodki Interwencji Kryzysowej, są stosunkowo nowym działaniem na mapie pomocy i integracji społecznej w Polsce. Te różnice w podejściach, sposobie organizacji czy poglądach zostały wyartykułowane podczas seminarium, znajdą również wyraz w modelu. Informacje zebrane w dniach 10-11 zostaną opracowane, a następnie poddane szczegółowej weryfikacji przez ekspertów w tej dziedzinie, czyli Dyrektorów OIK. Spodziewany termin ostatecznej wersji modelu to czerwiec br.

 

sk