kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Radni uchwalili budżet powiatu na 2017 rok

Radni uchwalili budżet powiatu na 2017 rok

Dodano: 30.12.2016 10:00 Radni uchwalili budżet powiatu na 2017 rok
29 grudnia, podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Powiatu, uchwalono budżet powiatu na 2017 rok.

Nad przedstawionym przez starostę bocheńskiego Ludwika Węgrzyna projektem budżetu na rok 2017 pochyliło się 20 radnych, z czego 18 wydało opinię pozytywną a dwóch radnych było przeciwnych.

Budżet powiatu na 2017 rok zakłada:

  • kwota planowanych dochodów:

- 93 689 219,54 zł (w roku 2016:  94 702 391, 86 zł )

  • kwota planowanych wydatków:

- 101 977 186,54 zł (w roku 2016: 93 844 911,37 zł)

 

W budżecie określono m.in. priorytetowe zadania inwestycyjne na przyszły rok.:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 3 750 000 zł

- zagospodarowanie poscaleniowe w Borku

2. Transport i łączność  – 9 853 966, 72 zł  w tym m i.n:

- prawie 870 tysięcy to dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację połączenia drogowego węzła autostradowego A4z drogą krajową 94

- rozbudowa drogi powiatowej w Pogwizdowie i Zawadzie ponad 1,9 mln zł

- rozbudowa drogi powiatowej w Łazach – ponad 1,2 mln zł

- przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Żegocina  - ponad 780 tysięcy zł

- rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Lipnica Murowana – Żegocina – ponad 3,2 mln zł.

- budowa chodnika w Damienicach i Proszówkach – 750 tysięcy zł

- budowa ścieżki rowerowej w Łąkcie Górnej – 330 tysięcy zł

- budowa ciągu pieszo – jezdnego w Lipnicy Dolnej – 190 tysięcy zł

3. Gospodarka mieszkaniowa – 15 000 zł

4. Działalność usługowa – 1 834 826, 60 zł

- e-usługi powiatu  w informacji przestrzennej powiatu bocheńskiego

5. Administracja publiczna – 786 684, 62 zł

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa – 90 000 zł

7. Oświata i wychowanie – 4 252 359, 97 zł w tym:

- rozbudowa Zespołu Szkół  Nr 1 w Bochni o salę gimnastyczną wraz z zapleczem ponad 3 mln zł

- termomodernizacja w budynkach Zespołu Szkół Nr 1  ponad 800 tysięcy zł

8. Ochrona zdrowia  - 55 350 zł

9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50 000zł

Razem 20 953 187,91 zł

 

Radni podjęli również uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia woli wsparcia dla dalszego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Proszówkach.

„Samorząd Powiatu Bocheńskiego, mając na uwadze znaczenie działań podejmowanych w warsztatach terapii zajęciowej dla całej lokalnej wspólnoty, pamiętając jednocześnie o nakazach rzeczonego art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym, ze szczególną uwagą podchodzi do wszelkich problemów, które mogą zaburzyć funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej.

W świetle powyższego, zważywszy na niedawne wydarzenia, które w sposób oczywiście negatywny mogą wpłynąć na dalsze działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Proszówkach, zasadne stało się udzielenie wyraźnego wsparcia tej jednostce, która od wielu już lat wspiera niepełnosprawnych mieszkańców powiatu bocheńskiego” – możemy przeczytać w uchwale.

 

sk