kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Rada Powiatu podjęła rezolucję w sprawie funkcjonowania Sądu Rejonowego w Bochni.

Rada Powiatu podjęła rezolucję w sprawie funkcjonowania Sądu Rejonowego w Bochni.

Dodano: 28.12.2011 15:00 Rada Powiatu podjęła rezolucję w sprawie funkcjonowania Sądu Rejonowego w Bochni.
Odnosząc się do planów Ministra Sprawiedliwości mających na celu reorganizację systemu sądowniczego w Polsce, w tym w szczególności koncepcję włączenia Sądu Rejonowego w Bochni w strukturę Sądu Rejonowego w Brzesku, a tym samym podporządkowania organizacyjnego sądu bocheńskiego sądowi w Brzesku oraz likwidacji funkcjonujących do tej pory w strukturze bocheńskiego sądu wydziałów: ksiąg wieczystych oraz sądu pracy.

 

Rada Powiatu w Bochni wnosi do Ministra Sprawiedliwości o ponowne przeanalizowanie przesłanek i determinantów podejmowania decyzji o strukturze organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości na terenie subregionu tarnowskiego.

Radni wierzą, że model Polski samorządowej, uwzględniającej zrealizowany projekt upodmiotowienia społeczności lokalnych, w tym powiatowej wspólnoty samorządowej, obejmujący jako warunek podstawowy i konieczny walor przybliżania usług publicznych maksymalnie blisko mieszkańców, przy zachowaniu zasadniczej racjonalności ekonomicznej i funkcjonalnej – będzie brany pod uwagę przez Ministra Sprawiedliwości w procesie analizowania tych przesłanek.

Rada Powiatu podkreślić, że funkcjonowanie bocheńskiego Sądu to jeden z elementów współtworzących naszą świadomość lokalną od 150 lat, zaś populacja objęta zasięgiem działania sądu (ponad 100 tysięcy mieszkańców) oraz wielkość miasta Bochnia – siedziby Sądu (blisko 30 tysięcy osób) sprawiają, że na mapie Małopolski, w subregionie tarnowskim jest to de facto drugie, pod względem demograficznym, centrum aktywności samorządowej.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że niedawno odnowiony kosztem 12 mln zł i zmodernizowany pod względem funkcjonalnym, piękny budynek Sądu, zlokalizowany w centrum Bochni, stanowi istotny element kulturowego krajobrazu Bochni, a jego pełne wykorzystanie, w oparciu o poprawioną bazę, stanowi doskonały przykład racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

 

sw