kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » PUP zachęca do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

PUP zachęca do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dodano: 01.07.2015 08:00 PUP zachęca do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Powiatowy Urząd pracy w Bochni zaprasza wszystkich zainteresowanych pracodawców do składania wniosków o dofinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy -  funduszu celowego przeznaczonego na zapobieganie bezrobociu i ograniczanie jego skutków, tworzonego ze składek pracodawców.  Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego wspierają inwestycje w kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. W 2015 roku KFS wspiera podnoszenie kompetencji osób w wieku 45 lat i więcej  i tylko osobom znajdującym się w tej kategorii wiekowej finansujemy koszty kształcenia ustawicznego.

Ze środków KFS mogą korzystać wszyscy pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli podmioty zatrudniające pracowników na podstawie umowy o pracę.

Korzyści dla pracodawców:

- sfinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika,

- sfinansowania 100% kosztów kształcenia ustawicznego- w przypadku Mikroprzedsiębiorcy (mniej niż 10 osób zatrudnionych) ale nie więcej niż do wysokości 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Ważne – to pracodawca decyduje o tematyce kursu i instytucji szkoleniowej oraz terminie kiedy to kształcenie będzie realizowane. Istnieje możliwość wnioskowania o kształcenie ustawiczne dla kilku pracowników o różnej tematyce.

Co należy zrobić aby ubiegać się o środki KFS ?

1.   - Zapoznać się z zasadami przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego funduszu Szkoleniowego – które dostępne są w siedzibie PUP Bochnia  oraz na stronie internetowej www.pup-bochnia.pl

2.   - Wybrać tematykę szkoleń, terminy ich realizacji oraz jednostki szkoleniowe, które będą je realizować oraz wytypować pracowników którzy zostaną skierowani do kształcenia ustawicznego.

3.    - Złożyć kompletnie wypełniony wniosek o dofinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

4.   - Podpisać umowę lub porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bochni.

5.   - Podpisać umowy z pracownikami określające warunki zwrotu kosztów poniesionym przez pracodawcę na kształcenie ustawiczne w przypadku nie ukończenia kształcenia z winy pracownika.

Szczegółowych informacji w zakresie kształcenia ustawicznego ze środków KFS można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w  Bochni lub telefonicznie:

Magdalena Trzósło -  Specjalista ds. rozwoju zawodowego stażysta  14 614 97 44

Wioleta Rudnik – Specjalista ds. rozwoju zawodowego stażysta  14 614 97 45

Barbara Zegarlińska – Kierownik Wydziału Usług Rynku Pracy 14 614 97 24

 

sk