kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » PUP dofinansuje miejsca pracy

PUP dofinansuje miejsca pracy

Dodano: 13.06.2019 08:00 PUP dofinansuje miejsca pracy
Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na: organizację miejsc odbywania stażu, organizację prac interwencyjnych w ramach RPO WM oraz o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na zorganizowane miejsce pracy w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Na wsparcie będą kierowane osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni jako bezrobotne z ustalonym profilem pomocy II oraz którym zaplanowano w Indywidualnym Planie Działania zatrudnienie w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Planowana jest utworzenie 7 stanowisk pracy.

PUP ogłasza również nabór na organizację prac interwencyjnych w ramach RPO WM. Na prace interwencyjne kierowane będą osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni jako bezrobotne z ustalonym profilem pomocy II oraz którym zaplanowano w Indywidualnym Planie Działania prace interwencyjne. W ramach realizacji naboru planuje się zorganizowanie 22 miejsc na okres do 30.11.2019 r.

Ogłoszony jest również nabór na organizację miejsca odbywania stażu. W ramach realizacji projektu planuje się zorganizowanie 1 miejsca na okres do 30.11.2019 r.

W ramach realizacji wyżej wymienionych projektów planuje się wsparcie dla osób które są w wieku powyżej 50 lat lub są niepełnosprawne. Kandydaci wskazani we wniosku nie spełniający określonych w zasadach warunków doboru uczestników nie będą skierowani do odbycia stażu.

Wnioski można składać na dzienniku podawczym pokój nr 13 (I piętro). Złożone wnioski powinny być kompletne i prawidłowo sporządzone.

Więcej informacji na stronie: http://bochnia.praca.gov.pl