kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Przetarg na tereny leżące w Powiatowej Społecznej Strefie Aktywności Gospodarczej w Bochni

Przetarg na tereny leżące w Powiatowej Społecznej Strefie Aktywności Gospodarczej w Bochni

Dodano: 28.07.2016 10:00 Przetarg na tereny leżące w Powiatowej Społecznej Strefie Aktywności Gospodarczej w Bochni
Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza czwarty przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Partyzantów w Bochni, gmina Miasto Bochnia, na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Działki stanowią przedmiot własności lub wieczystego użytkowania Powiatu Bocheńskiego.

CZĘŚĆ JAWNA PRZETARGU ODBĘDZIE SIĘ w dniu 05 września 2016 roku o godzinie 13-tej w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Bochni pokój 103 (I piętro od strony ul. Kazimierza Wielkiego).Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc  złotych 00/100).Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bochni prowadzony w Banku Gospodarki Żywnościowej, Oddział Bochnia nr 64 2030 0045 1110 0000 0183 3320 z opisem „Wadium na dzierżawę PSSAG - nieruchomość nr ….” w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 30.08.2016 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa.Pisemne oferty w zaklejonych kopertach należy składać do dnia 30.08.2016 r. do godziny 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 – pokój nr 1 – Dziennik Podawczy - z dopiskiem na kopercie „Przetarg na dzierżawę PSSAG – nieruchomość nr ...”.

Oferty można składać na więcej niż jedną nieruchomość. Przy czym oferenci zainteresowani dzierżawą więcej niż jednej nieruchomości wnoszą wadium będące wielokrotnością liczby nieruchomości i kwoty 1000 zł.

 

Szczególy znajdują się w załączniku.

kkh