kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Przekazanie umowy – poprawa jakości dróg powiatowych

Przekazanie umowy – poprawa jakości dróg powiatowych

Dodano: 25.10.2010 16:00 Przekazanie umowy – poprawa jakości dróg powiatowych
22.października w Starostwie Powiatowym w Bochni w obecności Wicemarszałka Małopolski Marka Ciepieli doszło do przekazania umowy pn.” Polepszenie dostępności komunikacyjnej powiatu bocheńskiego poprzez modernizację dróg powiatowych nr 1444 K, 2082 K, 2972 K, 2071 K „

Zły stan techniczny dróg powiatowych to jeden z większych problemów samorządów. Naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności w zakresie poprawy jakości dróg wyszedł powiat bocheński uzyskując dofinansowanie na modernizację dróg.Prowadzone prace polegać będą m.in. na położeniu nowych nawierzchni drogowych, budowie chodników wraz z kanalizacją deszczową, umacnianiu poboczy, wykonywaniu barier ochronnych,a także remony tach przepustów w ciągu dróg.Powyższe przedsięwzięcia pozwolą na podniesienie warunków bezpieczeństwa i komfortu pieszych oraz kierowców, poprawią także płynność jazdy na drogach powiatowych. Warunkuje to również dalszy rozwój powiatu w odniesieniu do ruchu turystycznego i rozwoju gospodarczego.Projekt zostanie zrealizowany do 31.12.2011 zaś całkowita jego wartość to koszt 5 143 903,84 PLN w tym wysokość dotacji 2 500 000 PLN.Dofinansowanie projektu zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działania 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej Schematu C: Drogi Powiatowe, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.