kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Program wyrównywania różnic między regionami III – nabór wniosków i wystąpień w 2018 roku

Program wyrównywania różnic między regionami III – nabór wniosków i wystąpień w 2018 roku

Dodano: 15.11.2017 15:00 Program wyrównywania różnic między regionami III – nabór wniosków i wystąpień w 2018 roku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje, że od 09.listopada do 19.stycznia 2018 roku przyjmowane są wnioski i wystąpienia projektodawców dotyczące :

1. obszaru B – likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2. obszaru C – tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3. obszaru D – likwidacji barier transportowych;

4. obszaru E – dofinansowania wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

5. obszaru  F – tworzenia warsztatów terapii zajęciowej;

6. obszaru  G – finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 09 listopada 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. w siedzibie PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą bezpośrednio we właściwym Oddziale PFRON w terminie od 09 listopada 2017 r.  do 15 października 2018 r.Adresatami pomocy mogą być:1.       obszar B – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2.       obszar C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3.       obszar D:

a.  placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b.  jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

4.       obszar E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

5.       obszar F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

6.       obszar G – powiaty.Więcej informacji nt. programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl  oraz pod numerem (014) 611 97 40.

kh