kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » „Program wyrównywania różnic między regionami II”

„Program wyrównywania różnic między regionami II”

Dodano: 12.07.2012 12:00 „Program wyrównywania różnic między regionami II”
Zarząd Powiatu w Bochni ubiega się o dodatkowe środki finansowe z PFRON na pomoc osobom niepełnosprawnym w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

 

Jest to program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który daje szanse na ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji zawodowej i społecznej m.in. poprzez likwidację barier w zakresie poruszania się i komunikowania, likwidację barier transportowych, pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych osób prawnych. Program jest adresowany m.in. do zakładów opieki zdrowotnej, placówek edukacyjnych, gmin, organizacji pozarządowych. Przykładowo dofinansowanie można uzyskać do zakupu pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych, jak również do przystosowania pomieszczeń budynku do potrzeb osób o obniżonej sprawności w poruszaniu się.

Powiat Bocheński zabiega o to, by sukcesywnie, w miarę możliwości dostosowywać zaplecze architektoniczne, techniczne i transportowe ułatwiające osobom niepełnosprawnym poruszanie się na terenie Powiatu, zwłaszcza w dostępie do obiektów użyteczności publicznej – zaznacza starosta bocheński Jacek Pająk.

Zapraszamy również do współpracy instytucje i organizacje zainteresowane wspieraniem osób niepełnosprawnych do opracowania i realizacji odpowiednich projektów. Koszty realizacji tych projektów w bieżącym roku mogą być finansowane ze środków PFRON w wysokości od 30% do 40% kosztów – mówi Elżbieta Paczyńska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni.

Mimo okresu wakacyjnego zachęcamy podmioty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania o pilny kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni (tel. 14 / 611-97-40).

Z uwagi na krótki termin wyznaczony przez PFRON dla wnioskodawców tj. koniec lipca wnioski będą przyjmowane do dniu 26 lipca.

 

sw