kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Prawie 5,5 miliona dotacji dla powiatu bocheńskiego

Prawie 5,5 miliona dotacji dla powiatu bocheńskiego

Dodano: 04.11.2014 09:00 Prawie 5,5 miliona dotacji dla powiatu bocheńskiego
Powiat bocheński znalazł się na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na dwie "schetynówki" powiat otrzyma łącznie prawie 5,5 miliona złotych.

Pierwszy wniosek dotyczy „Przebudowy, budowy i remontu ciągu dróg powiatowych Bochnia (ul. Brzeska, ul. Krzeszowska)– Niedzielska, droga powiatowa Bochnia (ul. Karolina, ul. Wygoda, ul. Krzyżanowicka) – Słomka, droga powiatowa Bochnia-Uście Solne, Baczków, droga powiatowa Ostrów Królewski – Rzezawa, droga powiatowa Krzeczów – Grądy, droga powiatowa Rzezawa – Brzeźnica na długości odcinków dróg 5 432 mb”. Całkowity koszt inwestycji wyniesie prawie 5,5 miliona złotych z czego połowa zostanie dofinansowana.

Natomiast drugi wniosek, którego dotacja wyniesie prawie 3 miliony złotych dotyczy „Przebudowy, budowy i remontu ciągu dróg powiatowych Siedlec, Stradomka, Nieznanowice, Uszew-Nowy Wiśnicz- Nieznanowice, Sobolów- Ubrzeż, Leszczyna – Wieruszce, Leszczyna –Nowe Rybie, Żegocina – Kamionna, Lipnica Murowana – Połom Duży, Nowy Wiśnicz – Lipnica Murowana, Kobyle – Lipnica Górna, Kopaliny  Stary Wiśnicz na długości 7 763 mb”.

Komisja powołana przez wojewodę małopolskiego zakończyła ocenę wniosków złożonych w naborze na 2015 r. Łącznie złożono 86 wniosków. W wyniku oceny 76 wniosków uzyskało pozytywną ocenę merytoryczną, natomiast 10 wniosków zostało odrzuconych ze względu na braki formalne.

Na realizację Programu w roku 2015 dla Małopolski zaplanowano kwotę 71 mln 460 tys. złotych.

Zgodnie z harmonogramem prac wnioskodawcy mogą zgłaszać zastrzeżenia do list rankingowych w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia. Zastrzeżenia wnioskodawców są równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny złożonego wniosku. Wnosząc zastrzeżenie, wnioskodawca może dopełnić wymogów formalnych zgłoszonego w terminie wniosku, który podlegał odrzuceniu. Komisja do 30 listopada 2014 r. rozpatrzy zastrzeżenia a następnie wojewoda małopolski przekaże listę zakwalifikowanych wniosków ministrowi administracji i cyfryzacji, który zatwierdza ostateczną listę wniosków objętych dofinansowaniem.

 

sk