kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Pracodawco zamierzasz podnieść kwalifikacje swoje lub swoich pracowników?

Pracodawco zamierzasz podnieść kwalifikacje swoje lub swoich pracowników?

Dodano: 12.10.2015 13:00 Pracodawco zamierzasz podnieść kwalifikacje swoje lub swoich pracowników?
Jeżeli Ty lub Twoi pracownicy ukończyliście 45 lat, skorzystaj ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego nie wiąże się z koniecznością zwiększania stanu zatrudnienia. Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, informuje, że dysponuje jeszcze środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń dla pracodawców i ich pracowników, którzy ukończyli 45 lat.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy powstał z myślą o wsparciu pracowników i pracodawców, którzy zamierzają podnieść, uzupełnić lub zaktualizować swoje kwalifikacje, uprawnienia.

W ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego można sfinansować min. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Pracodawcy będący mikroprzedsiębiorstwami otrzymują 100% kwoty dofinansowania, natomiast pracodawcy z kategorii małych i średnich przedsiębiorstw mogą ubiegać się o finansowanie 80% kwoty kosztów kształcenia, 20 % kwoty kosztów musi stanowić ich wkład własny.

Kwota, o jaką można ubiegać się na jednego pracownika to 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku, w bieżącym roku nie ma ograniczeń w zakresie liczby osób, którą dany pracodawca może przeszkolić. Kształceniem może zostać objęty także sam pracodawca.

Jednostki szkolące, uczelnie wyższe oraz inne jednostki działania wskazane we wniosku o dofinasowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego wskazuje pracodawca wraz z podaniem dokładnych terminów realizacji poszczególnych działań.

Finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy stanowi pomoc de minimis.

Zainteresowanych pracodawców prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Powiatowym Urzędem Pracy w Bochni:

  • Specjalista ds. rozwoju zawodowego – 14 614 97 44 (parter stanowisko nr 9)
  • Kierownik Wydziału Usług Rynku Pracy – 14 614 97 24 (parter pokój nr 1)

Informacje na temat środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wraz z drukiem wniosku znajdują się również na stronie www.pup-bochnia.pl

Serdecznie zapraszamy do korzystania z  usług Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni ul. Wojska Polskiego 3, 32-700 Bochnia.

kkh