kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Powiat kształci z przyszłością

Powiat kształci z przyszłością

Dodano: 29.02.2012 12:00 Powiat kształci z przyszłością
24 lutego br. z inicjatywy Zarządu Powiatu, w miejsce deficytu edukacyjnego, który potencjalnie miałby powstać po likwidacji obecnego Medyka, podjęto uchwałę o utworzeniu dwóch szkół-Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Młodzieży.

Władze Powiatu Bocheńskiego znalazły sposób co zrobić, aby młodzi ludzie wiążący swoją przyszłość z kierunkiem szeroko rozumianej pomocy społecznej , mogli kształcić się w naszym mieście.
Powstające od 1 września br. szkoły profilem swoim będą bardzo zbliżone do obecnie jeszcze działającego studium medycznego.

Zastanawialiśmy się jak nie dopuścić do zaprzepaszczenia potencjału ludzi chcących kształcić się w kierunkach medycznych i społecznych. Po wielu analizach nasunął się wniosek o poszerzeniu i kontynuacji oferty kierowanej do mieszkańców naszego powiatu. Padła propozycja aby w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni utworzyć szkoły o profilu podobnym do Medyka - wyjaśnia starosta bocheński Jacek Pająk.

Ukończenie medycznej szkoły policealnej umożliwi osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie: opiekunka społeczna, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka dziecięca, technik masażysta. W przyszłości przewidziane są też inne kierunki : terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, dietetyk, ratownik medyczny, technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dodatkowo uzyskana została deklaracja Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przekazania majątku mienia ruchomego zlikwidowanej szkoły, tj. sprzętu z sal komputerowych oraz dydaktycznych na rzecz nowopowstających placówek.

Zapewnienie mieszkańcom powiatu godnych warunków oraz opieki medycznej i społecznej wiąże się przede wszystkim z odpowiednim i profesjonalnym personelem. Dlatego mając na uwadze przyszłe działania Powiatu związane z planowaną budową Centrum Solidarności Społecznej zdecydowaliśmy o konieczności kształcenia również w tych kierunkach - dodaje starosta.

Przypomnijmy, że w przyszłości planowane jest utworzenie Centrum Solidarności Społecznej, w skład którego wchodzić mają: Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz stacjonarne Hospicjum.