kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Powiat Bocheński 2014-2020 – Trwają prace nad strategią rozwoju

Powiat Bocheński 2014-2020 – Trwają prace nad strategią rozwoju

Dodano: 24.04.2014 08:30 Powiat Bocheński 2014-2020 – Trwają prace nad strategią rozwoju
Powiat Bocheński rozpoczął prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata 2014-2020. Docelowo będzie to jeden z ważniejszych dokumentów służący zarządzaniu strategicznemu. Prace członków konwentu służą identyfikacji aktualnych potencjałów rozwojowych powiatu oraz wytyczenie priorytetowych zadań do realizacji w okresie 2014-2020. Nowa strategia będzie odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb i aspiracji społeczności lokalnej naszego regionu.

Organizacja konwentów jest integralnym elementem procesu budowy strategii w największym stopniu nastawionym na wysłuchanie i rozwinięcie koncepcji pochodzących od kluczowych podmiotów w tym przede wszystkim od przedstawicieli powiatu oraz gmin, radnych, przedstawicieli administracji – pracujących w obszarach infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, rynku pracy itp., przedstawicieli komendy straży pożarnej, policji, służby zdrowia, szkół ponadgimnazjalnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, oraz innych organizacji i osób zainteresowanych uczestnictwem w procesie budowy strategii.

Tak przyjęty partycypacyjny (łączący perspektywę ekspercką i społeczną) model pracy nad strategią stwarza możliwość przedstawienia uwag, opinii i propozycji zapisów do dokumentów strategicznych partnerom społecznym i gospodarczym, a także wszystkim zainteresowanym obywatelom. Niewątpliwie takie współuczestnictwo przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku administracji publicznej i transparentności podejmowanych przez nią działań oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Pierwsze warsztaty (z trzech planowanych) dotyczyły analizy problemowej w następujących aspektach: bezpieczeństwo, infrastruktura, edukacja, turystyka i rekreacja, gospodarka. Ich celem było zebranie informacji od uczestników o głównych problemach, które utrudniają rozwój Powiatu Bocheńskiego.

Co istotne w całej procedurze, to to że każdy z Państwa ma możliwość zgłoszenia uwag do założeń wypracowanych w ramach warsztatów Konwentu Strategicznego. Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem formularza zmian (druk w załączeniu).

Kolejne posiedzenie Konwentu Strategicznego odbędzie się w poniedziałek 28 kwietnia br. o godz.: 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bochni.
Serdecznie zapraszamy.