kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Powiat 3,2 miliona dla powiatu bocheńskiego

Powiat 3,2 miliona dla powiatu bocheńskiego

Dodano: 03.11.2016 10:00 Powiat 3,2 miliona dla powiatu bocheńskiego
Jest już wstępna lista rankingowa projektów remontów i budowy dróg lokalnych w Małopolsce. Powiat Bocheński znalazł się na trzecim miejscu otrzymując 34 pkt. (tyle samo co powiat tarnowski znajdujący się na drugim miejscu) i siódmym. Na dwa projekty powiat otrzyma łącznie prawie 3,2 miliona złotych.

Wojewódzka Komisja ds. oceny wniosków powołana przez Wojewodę Małopolskiego zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach naboru na 2017 r. Na podstawie wyników oceny merytorycznej, ustaliła wstępną listę rankingową obejmującą wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne, według kolejności uzyskanej liczby punktów z oceny merytorycznej. Ostateczne listy zatwierdzi minister właściwy do spraw transportu do 30 listopada.

Chodzi o dwa projekty złożone przez powiat bocheński.

Pierwszy to „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska-Bochnia (ul. Brzeźnicka, ul. Floris) w km 8+445-9+078 w msc. Brzeźnica oraz drogi powiatowej nr 2087K Rzezawa-Brzeźnica w km 1+801-2+452 w msc. Łazy”. Całkowita wartość projektu to ponad 3,8 mln zł. z czego ponad 1,9 mln to dofinansowanie zaś pozostała kwota to wkład powiatu bocheńskiego - ponad 1,1 mln i wkład samorządów: Gminy Bochnia - 294 tys zł. i Gminy Rzezawa ponad 500 tys zł.

W ramach inwestycji drogowcy przebudują drogę powiatową w Brzeźnicy oraz Łazach. Powstaną nowe chodniki, rozbudują skrzyżowanie oraz przebudują nawierzchnię.  Termin realizacji zadania: 01.03.2017 - 30.11.2017.

W przypadku drugiego zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2086K Bochnia (ul. Strzelecka) – Zawada w km 4+860-5+777 w msc. Pogwizdów i Zawada” całkowita wartość to prawie 2,5 miliona zł., kwota dofinansowania to ponad 1,2 mln zł., natomiast wkład powiatu bocheńskiego wyniesie ponad 700 tys. zł a gminy Bochnia ponad 500 tys zł.

Dzięki pozyskanym środkom przebudowie ulegnie droga powiatowa w Pogwizdowie i Zawadzie. Powstaną nowe chodniki, kanalizacja deszczowa, przebudują zjazdy, skrzyżowania oraz sieć teletechniczną i energetyczną.  Termin realizacji zadania: 01.03.2017 - 30.11.2017.

Lista rankingowa znajduje się TUTAJ

sk