kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Porządek obrad XXI Sesji Rady Powiatu w Bochni

Porządek obrad XXI Sesji Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 24.11.2016 10:00 Porządek obrad XXI Sesji Rady Powiatu w Bochni
W poniedziałek 28 listopada o godz.14.00 odbędzie się XXI sesja Rady Powiatu w Bochni. Sesja odbędzie się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro.

1. Otwarcie XXI sesji Rady.

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2016 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026.
6. Informacja o działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.

7. Informacja o działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Domu Dziecka w Bochni, Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni za 2015 rok.
8. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni za 2015 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przed podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Bocheńskiego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2017 roku.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/141/2016 Rady Powiatu w Bochni z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Bocheńskim w 2016 roku.
13. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
17. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady.

kkh