kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Ponad milion złotych na osuwiska

Ponad milion złotych na osuwiska

Dodano: 10.05.2016 13:00 Ponad milion złotych na osuwiska
Powiat Bocheński otrzymał kolejną promesę na zadania drogowe, tym razem pozyskana kwota wynosi 1 150 000 zł. Środki z promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostaną wykorzystane na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska w Trzcianie oraz wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska w Rajbrocie. Dzisiaj promesę odebrał wicestarosta Józef Mroczek z rąk wojewody Józefa Pilcha.

W przypadku osuwiska wraz z odbudową drogi w Trzcianie drogowcy wykonają konstrukcję oporową, zamontują pale wiercone z mikropalami kotwiącymi zwieńczone oczepem żelbetowym. Powstanie dren francuski, rów jak również wymienią grunt w korpusie drogi oraz na skarpie z wykonaniem opaski w postaci narzutu z głazów.

Powstanie także nowa nawierzchnia drogowa wraz z chodnikiem. Przebudowane zostaną zjazdy i drogi dojazdowe jak również powstaną nowe studzienki a istniejące zostaną przebudowane.

Prace rozpoczną się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a potrwają do końca października.

Dofinansowanie zadania na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej osuwiska w miejscowości Rajbrot polegać będzie na określeniu szczegółowego zakres zadania przez wykonawcę dokumentacji projektowej. Dokumentacja ta będzie obejmować  stabilizację osuwiska, stabilizację i naprawę uszkodzonego odcinka drogi wraz z uregulowaniem stosunków wodnych w rejonie i na obszarze osuwiska.

 

***

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał – w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi – promesy ogółem na kwotę 8 468 000,00 zł, w tym:

 

- 2 876 000,00 zł dla gmin; 
- 4 302 000,00 zł dla powiatów; 
- 1 290 000,00 zł dla samorządu województwa. 

Promesy otrzymało 16 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 12 gmin, 3 powiaty oraz samorząd województwa. Łącznie zostaną zrealizowane 23 zadania, w tym: 
- gminy: 16 zadań (wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych oraz wykonanie właściwych prac stabilizujących), 
- powiaty: 6 zadań (wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych oraz wykonanie właściwych prac stabilizujących), 
- samorząd województwa: 1 zadanie (wykonanie właściwych prac stabilizujących osuwisko w miejscowości Bednarka wraz z odbudową drogi wojewódzkiej).

 

sk