kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Pomoc dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź

Pomoc dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź

Dodano: 14.01.2011 12:00 Pomoc dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA udziela wsparcia w postaci pożyczek do kwoty 50.000 zł dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź lub osunięcia ziemi wywołane opadami w 2010 roku. Jednocześnie istnieje możliwość umorzenia pożyczki w 100%.

O udzielenie pożyczki może ubiegać się przedsiębiorca, który w dniu występowania powodzi:

- wykonywał działalność gospodarczą na obszarze gminy lub miejscowości wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych  lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906);

- zatrudniał nie więcej niż 50 pracowników;

- nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa zagrożonego w rozumieniu pkt 9-11 Komunikatu komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn.zm.);

- nie korzystał z innej pomocy udzielonej ze środków publicznych na pokrycie tych samych szkód powstałych w wyniku powodzi.

O udzielenie pożyczki może również ubiegać się przedsiębiorca, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej.

Na co przeznaczyć pożyczkę

Pożyczkę można przeznaczyć na usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych powstałych w wyniku powodzi w miejscu faktycznego wykonywania działalności gospodarczej.

Warunki wypłaty pożyczki

- pożyczka przyznawana jest jednorazowo, do wysokości poniesionej szkody, maksymalnie 50.000 złotych;

- jeżeli, w dniu wystąpienia powodzi, przedsiębiorca posiadał umowę ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, kwota pożyczki nie może przekraczać różnicy między wysokością poniesionych szkód, a wysokością odszkodowania określoną w umowie ubezpieczenia;

- możliwość umorzenia w 100%: jeżeli, w dniu wystąpienia powodzi, przedsiębiorca posiadał umowę ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 12.08.2010 r. i wykorzysta oraz rozliczy pożyczkę zgodnie z założeniami ustawy, podlega ona umorzeniu z dniem złożenia rozliczenia;

- możliwość umorzenia w 75 %: jeżeli, w dniu wystąpienia powodzi, przedsiębiorca nie posiadał umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych i wykorzysta otrzymaną pożyczkę zgodnie z jej przeznaczeniem, podlega ona umorzeniu w 75%. Pozostałe do spłaty 25% kwoty pożyczki nie podlega oprocentowaniu.

- okres spłaty pożyczki: do 3 lat;

- okres karencji w spłacie pożyczki: do 9 miesięcy.

Uwaga: Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o przyznanie pożyczki do 13 lutego 2011 r.

Do dyspozycji są konsultanci w wymienionych poniżej punktach obsługi klienta.

Punkty obsługi klienta:

Kraków
Siedziba MARR
ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków
tel. 12 417 74 14, 12 617 66 69
e-mail: beata.marciniec@marr.pl ; alicja.smaruj@marr.pl

poniedziałek – piątek: 8.00 - 16.00

Bochnia
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wojska Polskiego 3;32-700 Bochnia
tel. 18 444 21 31
e-mail: dotacje.nowysacz@marr.pl
każdy poniedziałek miesiąca w godzinach: 10.00 - 14.0

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek są umieszczone na stronie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  - www.marr.pl