kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Podsumowanie inwestycji drogowych 2013

Podsumowanie inwestycji drogowych 2013

Dodano: 10.01.2014 10:00 Przebudowano i umocniono Gackowe Potoki
Zakończył się rok 2013, a wraz z nim udało się zrealizować wiele znaczących inwestycji drogowych. Nakłady na inwestycje w roku ubiegłym wyniosły prawie 17,5 miliona złotych, środki te zostały przeznaczone m.in. na modernizację dróg, stabilizację osuwisk oraz budowę chodników.

 

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w roku ubiegłym to przede wszystkim realizacja „schetynówki” na terenie Gminy Drwinia, remont drogi powiatowej w Dąbrówce i Buczkowie, odbudowa mostu w Królówce i Zawadzie, zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w Ujeździe oraz Sobolowie.

Ponadto wykonano dokumentację na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska w Żegocinie. Przebudowano drogę powiatową w Lubomierzu, Rzezawie i Damienicach.  Powstały również chodniki w Łąkcie Dolnej, Rzezawie, Cikowicach, Stanisławicach i ścieżka rowerowa w Łapanowie oraz wiele mniejszych, ale ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa inwestycji.

W minionym, 2013 roku Powiat Bocheński wydał na utrzymanie i modernizację infrastruktury drogowej prawie 17,5 mln złotych, z czego około 10 milionów złotych udało się pozyskać ze środków zewnętrznych.

Za nami kolejny rok wytężonej pracy na rzecz poprawy infrastruktury drogowej. Zrealizowaliśmy inwestycje, które znacząco wpłynęły na bezpieczeństwo i lepszą jakość poruszania się po naszych drogach – mówi starosta bocheński Jacek Pająk

Dzięki zaangażowaniu Radnych Powiatowych oraz Zarządu udało się zmodernizować kolejne kilometry istniejących dróg, ustabilizować osuwiska i odbudować mosty. W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu, niejednokrotnie przy wsparciu finansowym gmin, powstały m.in. nowe chodniki – dodaje starosta

„Schetynówka”

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Niedary – Gawłówek i Ispina – Bieńkowice wyniosła blisko 5 milionów złotych. Łącznie powstało 1,1 km nowych chodników, zmodernizowano ponad 3 km nawierzchni asfaltowej, powstały 2 zatoki autobusowe, przebudowano skrzyżowanie, wykonano bariery ochronne na długości prawie 400 m, 10 przejść dla pieszych oraz 4 progi zwalniające, zamontowano oświetlenie drogowe, oznakowanie pionowe i poziome oraz wycięto drzewa.

Dotacja w wysokości 2 250 000 zł na przebudowę pochodziła z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 1 695 777, 31 zł z budżetu powiatu bocheńskiego, a 900 000 zł dołożyła Gmina Drwinia.

Droga powiatowa w Dąbrówce i Buczkowie

Prawie 800 tys złotych wyniosła przebudowa kilometrowego odcinka drogi powiatowej w Dąbrówce i Buczkowie, na którą władze powiatu otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zakres prac obejmował wymianę podbudowy, położenie nowej nawierzchni, remont przepustu oraz wzmocnienie poboczy i czyszczenie rowów.

Most w Królówce

W ramach inwestycji rozebrano istniejący most, przebudowano drogę powiatową wraz z umocnieniem poboczy i czyszczeniem rowów. Wybudowano nowy obiekt mostowy wraz z dojazdami, przebudowano i umocniono również Gackowe Potoki. Przebudowano także rowy przydrożne wraz z ich umocnieniem wzdłuż odcinka drogi powiatowej oraz wybudowano zjazdy i przebudowano istniejące.

Odbudowa mostu była możliwa dzięki staraniom władz Powiatu Bocheńskiego o pozyskanie dofinansowania z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych. Całkowity koszt budowy mostu wyniósł blisko 850 tys. złotych.

Most w Zawadzie

Milion złotych pochłonęła przebudowa mostu w Zawadzie. Stara, drewniana kładka została rozebrana, a w jej miejsce powstała nowa konstrukcja. Oprócz nowego mostu przebudowana i poszerzona została droga wraz z poboczami. Przebudowane i umocnione zostały również potoki Zawadka i Pogwizdowianka. Inwestycja została dofinansowana z Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Osuwisko w Ujeździe

W ramach inwestycji wybudowana została palisada z dwóch rzędów mikropali o łącznej długości ponad 4 000 metrów oraz mur oporowy. Powstała nowa nawierzchnia drogowa wraz z podbudową i poboczami. Przebudowano przepust, wyczyszczono rowy oraz zamontowano bariery energochłonne. Stabilizacja osuwiska wyniosła prawie 2,4 miliona złotych i była możliwa dzięki dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach programu „Osłona Przeciwosuwiskowa”.

Osuwisko w Sobolowie (zrealizowane w 80%)

Odbudowa i zabezpieczenie dróg w rejonie osuwiska polegała na wykonaniu gwoździowania i palowania na długości około 170 m. Uregulowana została gospodarka wodna poprzez odbudowę rowów oraz ich zabezpieczenie elementami prefabrykowanymi. Wykonana zostanie również nowa nawierzchnia drogowa.

Osuwisko, które uaktywniło się podczas intensywnych opadów w 2010 roku , jest znacznie „trudniejsze” do zabezpieczenia od zrealizowanej inwestycji w miejscowości Ujazd. Z uwagi na specyficzne ukształtowanie terenu poniżej łączących się dróg powiatowych z nie uregulowanymi ciekami wodnymi powodującymi pogorszenie stateczności zbocza – wyjaśnia Adam Korta Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

Dotację na realizację zadania Powiat Bocheński otrzymał z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach programu" Osłona przeciwosuwiskowa". Całkowity koszt inwestycji to prawie 4 miliony złotych.

W 2013 roku Powiat Bocheński łącznie wybudował chodniki i ścieżki rowerowe na długości ponad 3,2 km oraz powstała nowa nawierzchnia drogowa na długości 6,6 km.

 

sk