kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Ostrzeżenie hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne

Dodano: 22.05.2010 12:00
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega:

Data i godzina wydania ostrzeżenia: 22.05.2010 - godz. 10.00

Zjawisko: przekroczenie stanów alarmowych.

Stopień zagrożenia:
- 3

Ważność:
- od godz. 10.00 dnia 22.05.2010 r. do godz. 12.00 dnia 23.05.2010 r.

Obszar : województwo małopolskie – powiat bocheński

Przebieg: w ciągi najbliższej doby w wyniku z prognozowanych opadów deszczu, miejscami o charakterze burzowym w zlewni karpackich i lewobrzeżnych dopływów Wisły lokalnie możliwy jest wzrost poziomu wody do lub strefie stanów wysokich przy przekroczonych stanach ostrzegawczych i alarmowych.

Skutki: Zagrożenia dla obszarów zalewowych, możliwość wystąpienia wody z koryt rzecznych i zalania przybrzeżnych terenów, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych, utrudnienie funkcjonowania komunikacji lądowej i żeglugi wodnej, lokalne podtopienia. Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej                               i hydrologicznej.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych 
i  ostrzegawczych  oraz powiadomienie służb, straży i instytucji na  podległym  terenie.

O zaistniałych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.   14 611 60 97

Fax.  14 611 96 61

E-mail: kryzys@powiat.bochnia.pl