kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Ogłoszenie Starosty Bocheńskiego

Ogłoszenie Starosty Bocheńskiego

Dodano: 04.02.2016 10:00 Ogłoszenie Starosty Bocheńskiego
Ogłoszenie Starosty Bocheńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art.  129 ust. 5 pkt 1  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej  informuje o zamiarze  wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za  ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w jednostce ewidencyjnej Bochnia - miasto, obręb ewidencyjny:

- Bochnia-1 , powiat bocheński, województwo małopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1954/1 o powierzchni 0,0769 ha, objętej księgą Wieczystą numer TR1O/00034571/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bochni stanowiącej własność:  Edwarda Stachowicz, które nastąpiło na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Bocheńskiego  z dnia 19.02.2015 rok, znak: GG-RGN.6853.12.2014.

- Bochnia-3 , powiat bocheński, województwo małopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 2355 o powierzchni 0,8532 ha, objętej księgą Wieczystą numer TR1O/00006862/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bochni stanowiącej własność:  Janiny Surma, które nastąpiło na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Bocheńskiego z dnia 30.12.2014 rok, znak: GG-RGN.6853.11.2014.

Osobom, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia - winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bochni , ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia (pokój nr 118  w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 9 00 do 17 00, wtorek – piątek od 7 30 do 15 30  telefon 14 61 53 745).

 

sk