kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Ogłoszenie Starosty Bocheńskiego

Ogłoszenie Starosty Bocheńskiego

Dodano: 27.11.2015 09:00 Ogłoszenie Starosty Bocheńskiego
Ogłoszenie Starosty Bocheńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2015 rok, poz. 1774 ze zm.) Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 1510/2 o powierzchni 0,0024 ha położoną jednostce ewidencyjnej: Bochnia - miasto, obręb ewidencyjny: Bochnia 1, województwo: małopolskie, powiat bocheński, objętą księgą Wieczystą Numer TR1O/00019807/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, W/w działka ewidencyjna została nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Bochnia na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Bocheńskiego Nr 1/2015 z dnia 20.04.2015 rok, znak: AB.6740.8.1.2015 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej – budowę drogi gminnej dojazdowej stanowiącej dojazd do działek zlokalizowanych po północnej stronie toru nr 2 linii kolejowej nr 91 w miejscowości Bochnia, km 0+000-0+200 zakres robót km 0+000-0+215 w ramach inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Podłęże – Bochnia w km 16,000-39,000 w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”.

Osobom, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia - winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bochni , ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia (pokój nr 118 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 9 00 do 17 00, wtorek – piątek od 7 30 do 15 30 , telefon 14 61 53 745).

 

sk