kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Ocena pracy KPP w Bochni w 2011 roku

Ocena pracy KPP w Bochni w 2011 roku

Dodano: 01.02.2012 14:00 Ocena pracy KPP w Bochni w 2011 roku
W dniu 1 lutego br. w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni miało miejsce podsumowanie stanu bezpieczeństwa i uzyskanych wyników przez bocheńskich funkcjonariuszy Policji.Komendant Powiatowy Policji w Bochni insp. Marek Rudnik omówił efekty pracy policjantów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pracy profilaktycznej, zagrożenia przestępstwami i ich wykrywalności oraz wykonanych prac remontowych, jak również doposażenia bocheńskiej jednostki Policji. Prezentacja multimedialna zawierała wiele informacji statystycznych i zdjęć. W swej wypowiedzi podziękował policjantom za efektywną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów ziemi bocheńskiej czego dowodem są wysokie lokaty w garnizonie małopolskiej Policji.

Pod względem zagrożenia przestępstwami kryminalnymi na 100 tys. mieszkańców powiat bocheński zajmuje 12  miejsce. Z czego niemal ich połowa miała miejsce na terenie miasta Bochni. Do poprawa w stosunku do roku poprzedniego o dwie lokaty.      
Pod względem wykrywalności ogólnej przestępstw KPP w Bochni zajmuje 2 miejsce w województwie a w kategorii wykrywalności przestępstw kryminalnych nadal 3 miejsce w Małopolsce. Zmniejszyła się ilość wypadków i kolizji drogowych.

I zastępca KPP w Bochni nadkom. Mariusz Dymura zaprezentował szerokie działania profilaktyczne, głównie na rzecz dzieci i młodzieży mające na celu wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Omówił efekty pracy pionu prewencji i ruchu drogowego. Następnie część dotyczącą przestępczości kryminalnej omówił zastępca KPP w Bochni mł. insp. Jerzy Bieżychudek.
Komendant Rudnik podziękował Staroście Bocheńskiemu Jackowi Pająkowi oraz lokalnym samorządom za podejmowane inicjatywy i wsparcie finansowe umożliwiające prowadzenie prac remontowych budynków Policji. Podziękowania skierował również do samorządów. Na ręce zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Andrzeja Szczałby złożył podziękowanie za wsparcie finansowe oraz transportowe.  W sumie w minionym roku na w modernizację i remonty przekazano około 560 tys. zł.

Starosta Jacek Pająk podziękował policjantom i pracownikom Policji za pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i osiągnięte wyniki. Zapewnił, iż jest przekonany o pozytywnym ocenie pracy i jej efektów również przez w lokalną społeczność. Podtrzymał złożoną kilka tygodni wcześniej deklarację o zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości 150 tys. na rzecz dalszych prac modernizacyjnych bocheńskiej jednostki.

Następnie zabrał głos zastępca Prokuratora Rejonowego w Bochni Barbara Grądzka, wysoko oceniając pracę policjantów, szczególnie służb kryminalnych i dochodzeniowo – śledczych.
Za włożony trud i jego efekty na rzecz mieszkańców podziękował policjantom także Wicestarosta Bocheński Tomasz Całka. Podkreślił, iż bocheńscy policjanci dużą uwagę przykładają do działań profilaktycznych, co ma z pewnością wpływ na stan bezpieczeństwa. Jego zdaniem podejmowane inicjatywy wyróżniają powiat Bocheński z pośród innych w Małopolsce. Składając podziękowanie życzył dalszych sukcesów.

Podsumowując przedstawione efekty bocheńskich stróżów prawa, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Andrzej Szczałba pogratulował policjantom i pracownikom Policji uzyskanych wyników, a ponadto ich szefowi bardzo dobrze układającej się współpracy z samorządem i prokuraturą. Dołączył się także do wcześniejszych podziękowań  samorządowcom za wsparcie finansowe bocheńskiej jednostki Policji, co ma bezpośredni związek z poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców i jakości ich obsługi przez policjantów poprzez poprawę warunków ich pracy.