kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » O zmianach w przepisach budowlanych

O zmianach w przepisach budowlanych

Dodano: 03.06.2015 11:00 O zmianach w przepisach budowlanych
W Starostwie Powiatowym w Bochni odbyło się szkolenie dotyczące zmian w przepisach prawa budowlanego, które wejdą w życie 28 czerwca bieżącego roku.

Szkolenie skierowane do pracowników gmin i powiatu, miało na celu zapoznanie osób zajmujących się wydawaniem decyzji budowlanych ze zmianami co w konsekwencji wpłynie na podniesienia jakości obsługi mieszkańców.

Zmiany w przepisach prawa budowlanego wchodzą w życie w dniu 28 czerwca 2015 r. Głównym założeniem ustawy jest przede wszystkim ułatwienie i przyspieszenie procesu budowlanego. Jedną z podstawowych zmian jakie wprowadza ustawa jest przyjmowanie na zgłoszenie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych,  oraz przebudowy tych budynków, których obszar odziaływania mieści się w granicach działki lub działek, na których został zaprojektowany.

Zgodnie ze zmianami które wchodzą w życie na  zgłoszenie zgodnie z art. 29 w powiązaniu z art. 30 Prawa budowlanego będzie można realizować m.in:

- zbiorniki na nieczystości płynne o pojemności do 10 m3

- zjazdy z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych

- sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne za wyjątkiem sieci gazowych

- docieplenia budynków o wysokości od 12 do 25 m

- wolno stojące parterowe budynki gospodarcze w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna ilość tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki, r

Pozwolenia na budowę ani zgłoszenia nie wymagają m.in.:

- wiaty o powierzchni zabudowy do 50m2, sytuowane na działce na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe

- utwardzenia powierzchni działki budowlanej

- ogrodzenia do wysokości 2,20m

- docieplenie budynków do wysokości 12m

- miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie – za wyjątkiem usytuowanych na obszarze Natura 2000

Do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przebudowy tego budynku, wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2 a także sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych telekomunikacyjnych a także elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV - będzie wymagane dołączenie do wniosku zgłoszenia - projektu budowalnego oraz wszystkich dokumentów o których mowa w art. 33 ust.2 Prawa budowlanego

Zakres  kontrolny projektu budowlanego nie ulega zmianie. W dalszym ciągu organ administracji architektoniczno – budowlanej zobowiązany będzie do sprawdzenia zgodności projektu budowlanego z art. 35 ust.1 pkt.1 - 4 Prawa budowlanego.

Należy podkreślić, że w planowanych zmianach zwiększono odpowiedzialność projektanta i nałożono na niego obowiązek ustalenia obszaru oddziaływania inwestycji. Do tej pory obszar ten ustalany był przez organ na etapie prowadzonego postępowania. Projektant do projektu budowlanego będzie musiał również dołączyć oświadczenie z art. 20 Prawa budowlanego w którym informuje, iż wykonał projekt nie tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,  ale także załączonymi decyzjami.

Jedną z najważniejszych zmian jakie pojawią się w tej ustawie jest zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla niektórych obiektów budowlanych.

sk