kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » O przyszłości powiatu bocheńskiego na wyjazdowym posiedzeniu ZWM

O przyszłości powiatu bocheńskiego na wyjazdowym posiedzeniu ZWM

Dodano: 28.05.2018 10:00 O przyszłości powiatu bocheńskiego na wyjazdowym posiedzeniu ZWM
Bochnia – to 30-tysięczne miasto położone nad rzeką Rabą, słynące przede wszystkim z solnego podziemia było kolejnym przystankiem na mapie wyjazdowych posiedzeń zarządu województwa małopolskiego. Podczas obrad o najważniejszych inwestycjach, które zostały zrealizowane w ostatnich latach, a także o perspektywach i wyzwaniach przed jakimi staje powiat bocheński rozmawiali marszałkowie, samorządowcy oraz zaproszeni goście.

„Solny gród” był piątym po Wieliczce, Tarnowie, Olkuszu i Myślenicach miejscem, które odwiedził zarząd województwa małopolskiego w ramach cyklicznych, wyjazdowych posiedzeń. Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania najważniejszych inwestycji, które w ostatnich latach zrealizowano w powiecie bocheńskim. Inwestycje te – to w dużej mierze zasługa unijnych dotacji, które region z sukcesami wykorzystuje.

Posiedzenie ZWM otworzył marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa. Wzięli w nim udział także radni Marcin Kuta i Adam Kwaśniak. Już na wstępie marszałek województwa podkreślił, że ziemia bocheńska to bardzo ważne miejsce na mapie Małopolski, dlatego dla samorządu rozwój tej części regionu jest kluczowy.

Przyjechaliśmy tu z pytaniem, jakie macie plany na przyszłość? Chcę podkreślić, że ziemia bocheńska jest dla nas niezwykle ważna, dlatego zarząd województwa chciałby uwzględnić te plany i projekty, jakie chcielibyście zrealizować. Nasza współpraca jest niezbędna chociażby w zakresie finansowania i współtworzenia tych projektów. Myślę tu o sektorze biznesu, gospodarki czy nauki – dlatego ważne jest, by plany jakie roztaczacie były nasze – wspólne – mówił marszałek Jacek Krupa otwierając kolejne wyjazdowe posiedzenie ZWM.

Starosta bocheński Ludwik Węgrzyn witając przybyłych, podziękował za lata dobrej współpracy z zarządem województwa na rzecz rozwoju powiatu.

- Bochnia to miejsce w którym żyją ludzie pracy, ludzie niezwykle gospodarni, ludzie życzliwi i gościnni. Polityka transportowa, socjalna, polityka społeczna czy ta związana z zatrudnieniem to projekty, które realizujemy wspólnie z województwem – mówił starosta bocheński Ludwik Węgrzyn. Kontynuując powiedział: – Samorząd powiatowy kończy 5 czerwca 20 lat. Te 20 lat to pasmo rozwoju nie tylko powiatu bocheńskiego, ale również całego województwa. Zastanawiamy się, jak rozpisać najważniejsze zadania na kolejne lata, mając na uwadze strategię rozwoju całego województwa – mówił starosta bocheński Ludwik Węgrzyn.

Marszałek Jacek Krupa podsumował najważniejsze regionalne inwestycje, które w ostatnich latach zrealizował samorząd województwa małopolskiego, przy ogromnym wsparciu unijnych pieniędzy.

- Dzięki unijnym dotacjom budujemy kolejne kilometry dróg, obwodnice miast, a także bezpieczne trasy rowerowe. Inwestujemy w infrastrukturę kolejową, kupujemy nowe pociągi, a także budujemy węzły przesiadkowe, parkingi Park&Ride czy inwestujemy w ekologiczne autobusy. A wszystko po to, by zintegrować transport publiczny w całym województwie, ułatwić drogę do pracy czy szkoły naszym mieszkańcom, a co za tym idzie poprawić jakość powietrza, którym oddychamy – kontynuował marszałek Jacek Krupa.

Wicemarszałek Stanisław Sorys podczas obrad wspomniał na początku, że Małopolska jest trzecim województwem w Polsce pod względem najniższego bezrobocia. To zasługa aktywizacji osób bezrobotnych, programów, które wdrażamy na ich rzecz, a także zgodnej współpracy z samorządami. Wicemarszałek przedstawił także szczegółową analizę powiatu bocheńskiego. Omówił przy tym kluczowe inwestycje, dzięki którym region prężnie się rozwija, a co za tym idzie tworzy również nowe miejsca pracy.

Bochnia jest bez wątpienia atrakcyjnym miejscem dla przedsiębiorców. Na terenie dwóch stref aktywności gospodarczej o powierzchni 46 ha i jednej z siedzibą w Gorzkowie zauważamy systematyczny napływ firm z kapitałem zagranicznym. W 2017 roku było ich już 56. To dobry prognostyk – mówił wicemarszałek Sorys. I dodał: Powiat bocheński zajmuje wysoką, czwartą lokatę w rankingu małopolskich powiatów w zakresie salda wymiany handlowej. Wartość eksportu w 2016 roku wynosiła tu aż 303 mln euro.

Powiat bocheński to także aktywny beneficjent środków unijnych. W obecnej perspektywie finansowej po dofinansowanie sięgnęło już 29 beneficjentów, realizując ważne dla mieszkańców projekty opiewające na kwotę 345,3 mln zł. Warto jednak przypomnieć, że w poprzednich latach 2007-2013 aż 107 beneficjentów z tego terenu skorzystało z funduszy europejskich, realizując przy tym 309 projektów o łącznej wartości 1 031,9 mln zł. Z kolei tylko z naszego małopolskiego programu operacyjnego zrealizowano wówczas 140 projektów o wartości ponad 300 ml zł.

Marszałek omówił także wybrane projekty, które zostały zrealizowane na terenie powiatu właśnie dzięki funduszom europejskim. Wspomniał m.in. o dużej inwestycji związanej z rozbudową i przebudową ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a także o budowie zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia.

Podczas obrad marszałek Sorys podkreślił, że Bochnia pozytywnie odpowiedziała na apel województwa w walce o czyste powietrze – angażując się w projekt LIFE. Tamtejszy ekocoradca zorganizował 18 spotkań edukacyjnych, w których uczestniczyło 410 mieszkańców. Ponadto udzielono niemal 21 tys. porad w zakresie wymiany źródeł ciepła, kontroli palenisk czy tych dotyczących niskiej emisji. Podczas spotkań edukacyjnych przeprowadzonych w 9 szkołach i przedszkolach wzięło udział ok. 1630 dzieci. Przeprowadzono także 67 badań termowizyjnych oraz zaoferowano pomoc w przygotowaniu dwóch wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 2,8 mln zł. Te wszystkie działania prowadzone nie tylko w Bochni, ale także w wielu innych miejscach regionu pozwalają mieć nadzieję, że jakość powietrza w Małopolsce z każdym rokiem będzie ulegać poprawie.

W kolejnej części obrad Janusz Sepioł – pełnomocnik zarządu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, prezentował bocheńskim samorządowcom założenia nowej strategii rozwoju województwa.

Wydarzenie podsumował Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński, który przedstawił perspektywy rozwoju dla swojego powiatu.

Więcej o analizie powiatu bocheńskiego w prezentacji poniżej.