kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » O poprawie bezpieczeństwa powodziowego...

O poprawie bezpieczeństwa powodziowego...

Dodano: 09.03.2011 14:00 O poprawie bezpieczeństwa powodziowego...
W dniu dzisiejszym w sali obrad starostwa powiatowego w Bochni na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka oraz Starosty Bocheńskiego Jacka Pająka odbyło się spotkanie dotyczące poprawy bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu bocheńskiego.

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrzowie i Wójtowie z terenu Powiatu Bocheńskiego, przedstawiciele Straży Pożarnej, Policji,  Rejonowego Nadzoru Urządzeń Małopolskiego Zarządu Melioracji I Urządzeń Wodnych, Powiatowego Zarządu Dróg i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Dyrektorzy Wydziałów Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska.

Podczas  dyskusji oceniona została  istniejąca infrastruktura przeciwpowodziowa na tle stanu zagrożenia powodziowego. Omówiono monitoring stanu technicznego infrastruktury przeciwpowodziowej na terenie powiatu w tym urządzeń hydrotechnicznych i wałów przeciwpowodziowych. Burmistrzowie i Wójtowie  przedstawili informację dotyczącą wykorzystania środków przeznaczonych na walkę z powodzią. Środki te przekazane zostały przede wszystkim na odtworzenie stanu magazynów przeciwpowodziowych, pokrycie kosztów paliwa, remonty sprzętów oraz gratyfikację dla strażaków ochotników.

Wicemarszałek Kozak podsumował straty związane z powodzią jaka miała miejsce w 2010 r. w powiecie bocheńskim,  koszty te liczone w dziesiątkach milinów złotych w tym: straty na urządzeniach melioracji wodnych administrowanych przez MZMiUW na łączna kwotę 84 mln zł., w tym szkody na wałach przeciwpowodziowych na kwotę ponad 31 mln zł, na rzekach i potokach 52 mln zł, na przepompowniach 420 tys. zł.

Kontynuując mówił, iż ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie szkód powodziowych przydzielonych na ten cel w wysokości 80 mln zł na powiecie bocheńskim usunięto szkody na kwotę niespełna 4,5 mln zł.  i zrealizowano roboty  na następujących zadaniach:

1. Prawy wał rzeki Raba w miejscowości  Słomka, gm. Bochnia  (zabezpieczenie wyrwy)

2. Prawy wał rzeki Raba w miejscowości Słomka, gm.  Bochnia ( ekspertyza)

3. Prawy wał rzeki Raba w miejscowości Słomka, gm. Bochnia (zabudowa)

4. Usuwanie szkód powodziowych na potoku Pluskawka w miejscowości Tarnawa, Zbydniów, gm. Łapanów

5. Usuwanie szkód powodziowych na potoku Tarnawka w miejscowości Boczów, Tarnawa gm. Łapanów

W ramach Programu Górnej Wisły planowane jest opracowanie dokumentacji dla zadań:

1. Przepompownia Niedary – zwiększenie wydajności pompowni, wymiana pomp z modernizacją zasilania  energetycznego, modernizacja części budowlanej pompowni, projekt drogi dojazdowej z wykupem

2.   Prawy wał rzeki Wisła – usuwanie szkód powodziowych –  naprawa śluz wałowych w miejscowości Grobla  oraz Ispina gm. Drwinia

Pojawił się także temat „zielonej pracy” . Jest to projekt adresowany do osób bezrobotnych i pozostających bez zatrudnienia. W ramach tego projektu zainteresowane osoby mogą m.in. skorzystać z zatrudnienia przy koszeniu i konserwacji wałów przeciwpowodziowych. Sporo uwagi poświęcono także likwidacjom szkód na potokach, regulacji cieków wodnych oraz wałom przeciwpowodziowym.