kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » O ochronie przeciwpowodziowej na Konwencie Starosty

O ochronie przeciwpowodziowej na Konwencie Starosty

Dodano: 02.07.2019 13:00 O ochronie przeciwpowodziowej na Konwencie Starosty
W czerwcu w starostwie obradował Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów z regionu. W związku z wydarzeniami jakie miały miejsce podczas ostatnich intensywnych deszczu podczas spotkania omówione zostały sprawy dotyczące ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatu. Efektem obrad jest dokument, apel o podjęcie zdecydowanych działań i przejście z fazy projektowej do fazy podjęcia inwestycji związanej z realizacją projektu ochrony przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

Stanowisko

Konwentu Starosty, Burmistrzów i Wójtów

Powiatu Bocheńskiego w sprawie realizacji

„Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły” Komponent 3.C  Bierna i czynna ochrona w zlewni Raby Kontrakt 3.C.1 Program Raba. Suche zbiorniki i pozostałe obiekty hydrotechniczne – faza I oraz „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły” 


Minęło kilka lat od tragicznej w skutkach powodzi z 2010 roku. Powstało wiele opracowań, analiz, projektów, mających na celu budowę i modernizację wałów przeciwpowodziowych  i bulwarów oraz budowę suchych zbiorników na dopływach Raby. Zabezpieczono środki  na konkretne inwestycje wynikające z opracowania „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej   w Dorzeczu Odry i Wisły” Podkomponent 3.C Bierna i czynna ochrona zlewni Raby, kontrakt 3.C.1 Program Raba - suche zbiorniki i pozostałe obiekty hydrotechniczne – faza I. Ponadto w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły”, ujęto realizację inwestycji na rzekach i potokach przepływających przez Gminę Drwinia, tj. Wisłę, Rabę, Drwinkę oraz Strumień. Projekt ten obejmował modernizację wszystkich obwałowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę suchych polderów na potoku Drwinka, modernizację istniejącej przepompowni melioracyjnej w miejscowości Niedary oraz budowę nowej przepompowni na potoku Strumień w miejscowości Świniary. Jednak do dnia dzisiejszego nie uczyniono nic w kwestii realizacji zaplanowanych inwestycji. Nadal pozostajemy w fazie projektowej.

Intensywne opady deszczu w ostatnich tygodniach po raz kolejny zobrazowały skalę realnego zagrożenia powodziowego na terenie gmin powiatu bocheńskiego: przekroczone zostały stany alarmowe na rzekach Wisła, Raba i Stradomka, wystąpiły liczne podtopienia gospodarstw domowych, infrastruktury drogowej oraz obiektów użyteczności publicznej.

W związku z powyższym Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Bocheńskiego wnioskuje o podjęcie zdecydowanych działań i przejście z fazy projektowej do fazy realizacji inwestycji, wynikających ze wspomnianego opracowania, tym bardziej, że zostały zabezpieczone na ten cel środki z pożyczki m.in. z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju. Przewodniczący Konwentu
Adam  Korta
Starosta  Bocheński

Dokument został przesłany do: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, Marszałka Województwa Małopolskiego, Wojewody Małopolski, a także posłów i senatorów.

kh