kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » O g ł o s z e n i e Starosty Bocheńskiego

O g ł o s z e n i e Starosty Bocheńskiego

Dodano: 17.08.2016 08:00 O g ł o s z e n i e Starosty Bocheńskiego
O zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w celu przeprowadzenia planowanej wycinki zadrzewienia pod linią elektroenergetyczną.

Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art.  124a , 124b   ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej  informuje o zamiarze  wszczęcia na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A  postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w celu przeprowadzenia planowanej wycinki zadrzewienia pod linią elektroenergetyczną posadowionej na nieruchomościach a polegających na wycięciu drzew i krzewów znajdujących się w pasie linii elektroenergetycznej 400 kv (przęsło 307-308) na podstawie art. 124b ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami i (tekst jedn. Dz. U z 2015 rok, poz. 1774 ze zm.) oznaczonej:

a) jako działka ewidencyjna nr 256 położona w Wiśnicz Mały, gmina: Nowy Wiśnicz – obszar wiejski, powiat: bocheński, województwo: małopolskie, stanowiącej własność: Albiny Klimek z d. Stachura - w celu wykonania czynności związanych z konserwacją linii elektroenergetycznej Tucznawa - Tarnów; Tucznawa – Rzeszów. Obszar przeznaczony do zajęcia na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy  wynosi 250 m2.

b) jako działka ewidencyjna nr 681 położona w Kobylu, gmina: Nowy Wiśnicz – obszar wiejski, powiat: bocheński, województwo: małopolskie, stanowiącej własność: Juliana Kaczmarczyk syna Katarzyny i Stanisława - w celu wykonania czynności związanych z konserwacją linii elektroenergetycznej Tucznawa - Tarnów; Tucznawa – Rzeszów. Obszar przeznaczony do zajęcia na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy  wynosi 1000 m2.

c) jako działka ewidencyjna nr 674 położona w Kobylu, gmina: Nowy Wiśnicz – obszar wiejski, powiat: bocheński, województwo: małopolskie, stanowiącej własność: Kazimierza Łobody syna Andrzeja i Józefy - w celu wykonania czynności związanych z konserwacją linii elektroenergetycznej Tucznawa - Tarnów; Tucznawa – Rzeszów. Obszar przeznaczony do zajęcia na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy  wynosi 607 m2.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości winny w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia (pokój nr 118 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 900 do 1700, wtorek – piątek od 730 do 1530   telefon 14 61 53 745).

 

sk