kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » O g ł o s z e n i e Starosty Bocheńskiego

O g ł o s z e n i e Starosty Bocheńskiego

Dodano: 03.10.2016 12:00 O g ł o s z e n i e Starosty Bocheńskiego
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w celu przeprowadzenia planowanej wycinki zadrzewienia pod linią elektroenergetyczną na podstawie art. 124b ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami i (tekst jedn. Dz. U z 2015 rok, poz. 1774 ze zm.)

Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124a , 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.)

Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w celu przeprowadzenia planowanej wycinki zadrzewienia pod linią elektroenergetyczną posadowionej na nieruchomości a polegających na wycięciu drzew i krzewów znajdujących się w pasie linii elektroenergetycznej 400 kv (przęsło 307-308) na podstawie art. 124b ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami i (tekst jedn. Dz. U z 2015 rok, poz. 1774 ze zm.) oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 97 położona w Chrostowej, gmina: Łapanów, powiat: bocheński, województwo: małopolskie, stanowiącej własność: Ludmiły Sechman c. Stanisława i Anny - w celu wykonania czynności związanych z konserwacją linii elektroenergetycznej Tucznawa - Tarnów; Tucznawa – Rzeszów. Obszar przeznaczony do zajęcia na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy wynosi 3108 m2.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości winny w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia (pokój nr 118 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 900 do 1700, wtorek – piątek od 730 do 1530 telefon 14 61 53 745).

 

sk