kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Nowe projekty dla bezrobotnych

Nowe projekty dla bezrobotnych

Dodano: 07.08.2009 13:00 Nowe projekty dla bezrobotnych

Osoby bezrobotne zarejestrowane w bocheńskim urzędzie pracy mogą zgłaszać się do uczestnictwa  w programach oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Od lipca realizowany jest bowiem projekt „Moja praca – moja firma” . Program ten jest skierowany do osób bezrobotnych z terenu powiatu bocheńskiego pozostających w ewidencji urzędu pracy. Głównym celem tego projektu jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości poprzez wspieranie przedsięwzięć służących tworzeniu nowych miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.

W ramach programu osoby bezrobotne mogą otrzymać wsparcie w postaci:
- refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do wysokości 17 000 PLN,
- szkolenia z zakresu „Małej przedsiębiorczości”,
- jednorazowo przyznanych środków na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 17 000 PLN.

Natomiast od sierpnia zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne, a mieszkające na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe i inne zdarzenia nieprzewidywalne do korzystania z programu  „Lato 2009” . W ramach którego osoby te mogą zostać czasowo zatrudnione w ramach robót publicznych.

Ponadto w ramach kontynuowanych w br. programów rynku pracy osoby bezrobotne mogą jeszcze wziąć udział m.in. w  następujących programach i projektach:

„ Bądź aktywny” - osoby bezrobotne do 30 roku życia mogą zostać skierowane na staż, szkolenia oraz podjąć zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.,
„ Wiatr w żagle” - osoby bezrobotne spełniające warunki art. 49 ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz kobiety nie spełniające tych warunków mogą jeszcze zostać skierowane na staż oraz szkolenia.
„ I ty możesz być aktywny” - osoby bezrobotne zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:
- jednorazowo przyznanych środków na uruchomienie działalności gospodarczej,

-  mogą zostać skierowane na miejsca pracy utworzone w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

- szkolenia z zakresu „Małej przedsiębiorczości”,
- szkolenia zawodowe.

Ponadto w ramach powyższego programu osoby poszukujące pracy będące w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy mogą zostać skierowane na szkolenia.