kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Nowa forma wsparcia w ramach Tarczy Branżowej 7.0

Nowa forma wsparcia w ramach Tarczy Branżowej 7.0

Dodano: 08.02.2021 09:00 Wnioski o przyznanie tarczy należy składać elektronicznie
Od 1 lutego Powiatowy Urząd Pracy w Bochni ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy.

O wsparcie mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD 2007 (przeważający kod PKD zgodnie z REGON).  Nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 listopada 2020 r. i których przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy składa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę.

Komplet dokumentów to:
•    umowa o wypłatę dotacji,
•    wniosek o udzielenie dotacji
•    formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
•    kopia pełnomocnictwa  (tylko w przypadku udzielenia pełnomocnictwa osobie lub osobom do dokonywania w imieniu Wnioskodawcy czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie, w tym m. in. do składania wniosku o udzielenie dofinansowania i podpisania umowy na platformie praca.gov.pl.)

 

sk