kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » NAGRODA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO IM. MARIANA KORNECKIEGO

NAGRODA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO IM. MARIANA KORNECKIEGO

Dodano: 15.02.2012 10:00 NAGRODA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO IM. MARIANA KORNECKIEGO
Inicjatorem i organizatorem Nagrody im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski jest Województwo Małopolskie. Niniejsza Nagroda jest przyznawana corocznie.

Nagroda w wysokości 15 000 zł przyznana będzie za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:
-dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobiegania zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie
-adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne
-adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej
-przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej
-badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
-promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej
-"ożywiania" zabytkowych obiektów architektury drewnianej poprzez m.in. organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.

Zgłoszenia do Nagrody mogą być składane przez członków Kapituły Nagrody oraz przez instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków, instytucje kultury, stowarzyszenia i izby konserwatorów zabytków, podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie konserwacji zabytków i dzieł sztuki, dyplomowanych konserwatorów zabytków i dzieł sztuki, uczelnie wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne administracji publicznej samorządowej i rządowej, organy administracji samorządowej.

Zgłoszenia do Nagrody należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data doręczenia) w terminie do dnia 20 marca br. na załączonym poniżej formularzu.