kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Nabór wniosków w zakresie kultury, turystyki i sportu w 2011

Nabór wniosków w zakresie kultury, turystyki i sportu w 2011

Dodano: 22.01.2011 09:00
96 tysięcy złotych rozdzieli Zarząd Powiatu w Bochni w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego w zakresie kultury, turystyki i sportu w 2011.

W ramach  konkursu w zakresie kultury dofinansowane będą działania mające na celu m.in. wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej, edukacji muzycznej mającą na celu wspieranie rozwoju i popularyzację tradycji orkiestr dętych na terenie Powiatu. W zakresie turystyki można składać m.in. projekty dot. wydawania publikacji regionalnych promujących produkty turystyczne lub walory turystyczno-przyrodnicze Powiatu, a także agroturystykę. Natomiast w ramach sportu dofinansowanie będzie udzielane m.in.  na działania związane organizowaniem współzawodnictwa sportowego na szczeblu powiatowym oraz wspieraniem sportu osób niepełnosprawnych.

Serdecznie zapraszam organizacje samorządowe, spółdzielnie socjalne, ale także orkiestry dęte do składania ofert, mając nadzieję, że w tym roku konkurs będzie cieszył się równie dużym zainteresowaniem jak w latach poprzednich - mówi starosta Jacek Pająk.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w ramach konkursu zadań są:


a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003, Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
d) spółdzielnie socjalne,
e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w art.3 ust.3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003, Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w w terminie od 14 stycznia 2011 roku do 4 lutego 2011 roku w Wydziale Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki. Wszelkie dodatkowe informację można uzyskać pod numerem tel. 014 615 37 65 .